Een nieuwe tijd van onderhouds- en renovatieprojecten breekt aan

De woningcorporatie staat voor een grote opgave

De ontwikkelingen in huurdersland zijn enorm. Energietransitie, duurzaamheid en tal van andere ontwikkelingen waarmee grote investeringen van Woonkracht10 gemoeid zijn. Dit vraagt bij de CombiRaad om daadkracht en zakelijkheid, maar altijd met de belangen van de huurders voorop. Daarbij benutten we de contacten met Woonkracht10 die leiden tot een gezonde dynamiek. Samenwerking, waarbij een wederzijdse positieve beïnvloeding ontstaat: elkaar inspireren!

In de samenwerking met Woonkracht10 is de CombiRaad gericht op het aanbieden van goede en betaalbare woningen in een nette, schone en veilige buurt waar het voor iedereen prettig wonen is. En dat in een omgeving waar mensen met verschillende leefstijlen en inkomens met elkaar samenleven. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, komen we soms tot nieuwe inzichten. Echt naar elkaar luisteren vormt hiervoor de basis.
Hieronder een link naar de lopende projecten per gemeente.

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc