Veilig wonen - brandveilige huurwoning

Tips om brandveilig te wonen (bron: brandweer.nl)

Een woningbrand overkomt mij niet
Dat denkt u… Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Maar helaas vallen ieder jaar ook honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers.

Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huurhuis brandveiliger te maken, of als er toch brand uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken. De tips hieronder - handig per ruimte ingedeeld - helpen hierbij. U kunt er uw leven en dat van uw huisgenoten mee redden.

Tips voor uw entree van uw woning
CombiRaad brandveilige huurwoning entree

Is uw huisnummer goed te zien voor de brandweer?
De brandweer moet vanuit een rijdende auto kunnen zien of ze op het juiste adres is. Geef het bij uw verhuurder aan als u denkt dat het huisnummer onvoldoende zichtbaar is.

Kunt u als het nodig is uw huis snel verlaten?
Kies voor uw sleutels dicht bij de deur een vaste en veilige opbergplaats waar u snel bij kunt.

Zijn de trap, hal en (nood)uitgang vrij van obstakels?
Voorwerpen die in de looproute staan, kunnen hinderen als u bij brand moet vluchten. Ook kan de brandweer dan moeilijk uw huis binnenkomen.

Is de hoofdafsluiter van gas goed bereikbaar?
Bij brand of gaslekkage moet de hoofdafsluiter snel worden afgesloten. Gas is bij brand erg gevaarlijk.

Zijn alle zekeringen in de meterkast in orde?
Als er thuis regelmatig kortsluiting is, dan is het belangrijk dat de oorzaak wordt opgespoord en verholpen. Zekeringen zijn veiligheidsmaatregelen van elektriciteit. Neem contact op met de verhuurder als u twijfelt over de kwaliteit van de elektriciteitsvoorzieningen in uw woning.

Is het huis beveiligd met een aardlekschakelaar?
Een aardlekschakelaar kan brandgevaar beperken en uzelf beschermen tegen elektrocutiegevaar. Geef het bij uw verhuurder aan als u denkt dat de aardlekschakelaar niet goed werkt of als er geen aardlekschakelaar in uw woning aanwezig is.

Tips voor de bergruimten in uw woning
CombiRaad brandveilige huurwoning wasmachinefilter schoonmaken

Laat u de cv-ketel regelmatig controleren?
Door een slechte verbranding in uw ketel of door een mankement aan de gemeenschappelijke) rookgasafvoer kan er koolmonoxide in uw woning terechtkomen. Wij adviseren om de cv-ketel jaarlijks te laten controleren. Overleg met uw verhuurder als uw ketel niet jaarlijks onderhouden wordt. Let wel: de verhuurder is niet verplicht om jaarlijks onderhoud uit te laten voeren. Mogelijk zult u een apart onderhoudscontract moeten afsluiten of zult u zelf (een deel van) het onderhoud moeten betalen. Plaats in ieder geval een CO-melder.

Is de ruimte rondom de cv-ketel vrij van brandbare materialen?
Brandbare materialen in de buurt van de cv-ketel versnellen een brand. Houd daarom de ruimte rondom de ketel vrij van materialen die brandbaar zijn.

Is de meterkast vrij van brandbare materialen?
Bij een brand in de meterkast die bijvoorbeeld ontstaan is door kortsluiting, kunnen brandbare materialen ook vlam vatten. Gebruik daarom uw meterkast niet als opslagruimte en zorg dat er geen brandbare materialen in de meterkast staan.

Bewaart u gasflessen buitenshuis?
Gasflessen in huis kunnen bij brand gevaarlijk zijn. Bewaar deze buiten de woning in een goed geventileerde ruimte. Gasflessen moeten rechtop staan.

Bergt u licht ontvlambare vloeistoffen, zoals spiritus en benzine, op in een goed geventileerde ruimte?
Licht ontvlambare stoffen in huis zijn een verhoogd risico. Bewaar deze daarom in een goed geventileerde ruimte, zoals een schuur, garage of berging.

Maakt u het filter en de luchtafvoerslang van de wasdroger na ieder gebruik stofvrij?
Het drogen van was veroorzaakt veel pluizen. Dit kan brand veroorzaken. Maak na iedere droogbeurt het filter schoon en maak regelmatig met een stofzuiger de ruimte rond de opening van de droger stofvrij.

Weet u wat u moet doen bij ‘vlam in de pan’?
Blijf in de buurt van het fornuis/kookplaat als u kookt. Als de vlam in de pan slaat, doe dan een goed passende deksel op de pan. Gebruik nooit water om het vuur te blussen. Schakel ook het fornuis of de kookplaat uit, zet de afzuigkap uit en laat de pan minstens een uur staan om af te koelen. Controleer na een uur of het vuur echt uit is.

Maakt u het filter van de afzuigkap regelmatig schoon?
Een vervuilde afzuigkap is brandgevaarlijk. Bij een vlam in de pan kan er ook brand in de afzuigkap ontstaan. Maak daarom de afzuigkap schoon en vervang of reinig regelmatig het filter.

Tips voor de keuken
CombiRaad brandveilige huurwoning blusdeken in de keuken

Weet u wat u moet doen bij ‘vlam in de pan’?
Blijf in de buurt van het fornuis/kookplaat als u kookt. Als de vlam in de pan slaat, doe dan een goed passende deksel op de pan. Gebruik nooit water om het vuur te blussen. Schakel ook het fornuis of de kookplaat uit, zet de afzuigkap uit en laat de pan minstens een uur staan om af te koelen. Controleer na een uur of het vuur echt uit is.

Maakt u het filter van de afzuigkap regelmatig schoon?
Een vervuilde afzuigkap is brandgevaarlijk. Bij een vlam in de pan kan er ook brand in de afzuigkap ontstaan. Maak daarom de afzuigkap schoon en vervang of reinig regelmatig het filter.

Is de gasslang naar het gasfornuis nog in goede staat?
Zorg ervoor dat de slang van een niet-ingebouwd gasfornuis buiten de hitte van de aspitten blijft. Controleer de slang regelmatig op scheurtjes en vervang deze na maximaal vijftien jaar of voor de datum die op de slang staat.

Is er voldoende afstand tussen het kooktoestel en brandbare dingen?
Houd brandbare dingen zoals gordijnen, thee- en handdoeken uit de buurt van het kooktoestel. Deze kunnen makkelijk vlam vatten.

Staat het gasfornuis of de kookplaat uit als u weggaat?
Laat pannen niet op het vuur of de kookplaat staan als u weggaat. Er kan bijvoorbeeld vlam in de pan ontstaan wanneer u er niet bij bent.

Laat u de geiser regelmatig controleren en reinigen?
Als u een geiser heeft, is het verstandig deze jaarlijks te laten controleren. Een slecht werkende geiser kan het zeer gevaarlijke koolmonoxide veroorzaken.
Een goed afgestelde geiser heeft een blauwe vlam. Ook kan de afvoer van de geiser kapot zijn waardoor koolmonoxide kan vrijkomen. Mogelijke signalen dat er iets mis is met een installatie zijn een geeloranje gasvlam, beslagen ramen, een gaslucht en lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid.

Geef het bij uw verhuurder aan als u vermoedt dat de geiser niet regelmatig wordt gereinigd en gecontroleerd. Let wel: de verhuurder is niet verplicht om jaarlijks
onderhoud uit te laten voeren. Mogelijk zult u een apart onderhoudscontract moeten afsluiten of zult u zelf (een deel van) het onderhoud moeten betalen. Plaats in ieder geval een CO-melder.

Tips voor uw woonkamer
CombiRaad brandveilige huurwoning kabels in huis

Maakt u sigaretten op een veilige plaats uit en gooit u ze veilig weg?
Gebruik asbakken en leeg deze niet te snel: op z’n vroegst een kwartier na het uitdoen van de laatste sigaret.

Gaat u veilig om met elektrische snoeren?
Controleer losse snoeren regelmatig op beschadigingen. Leg ze niet onder een tapijt of mat. Rol kabelhaspels altijd helemaal uit voordat u ze gebruikt. Opgerolde haspels kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.

Gaat u veilig om met stekkerdozen?
Gebruik goedgekeurde, onbeschadigde stekkerdozen en verbind deze niet zomaar onderling met elkaar. Als u te veel stekkerdozen aansluit op één groep, kan er overbelasting ontstaan met brand als gevolg.

Haalt u bij onweer en langdurige afwezigheid de stekkers van elektrische apparaten uit stopcontacten?
Bij een blikseminslag kunnen kortsluiting en brand ontstaan. Voorkom problemen door stekkers uit de stopcontacten te halen of beveilig uw apparaten met speciale stekkers.

Laadt u mobiele apparaten alleen op als u erbij bent en wakker bent?
Laad de accu van mobiele apparaten, zoals telefoons, laptops, tablets en scootmobielen, alleen op als u erbij bent en wakker bent. Gebruik voor het opladen alleen de originele lader en haal de stekker uit het stopcontact wanneer de accu vol is. Door een batterij of accu kan er kortsluiting in het apparaat ontstaan.

Wordt de open haard thuis veilig aangemaakt?
Gebruik nooit spiritus of benzine om de haard aan te steken, maar aanmaakhoutjes. Gebruik een vonkenscherm om gloeiende houtskooltjes uit de open haard tegen te houden.

Laat u uw schoorsteen regelmatig controleren en vegen?
Het is verstandig om uw schoorsteen jaarlijks te laten controleren. Laat de schoorsteen vegen door een erkende schoorsteenveger om brand te voorkomen.
Zie daarvoor de website van de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond: www.aspb.nl.

Gebruikt u onbrandbare standaards voor kaarsen?
Zorg ervoor dat uw kaarsenstandaards niet brandbaar zijn. Houd ook brandbare materialen uit de buurt van kaarsen en waxinelichtjes. Maak gebruik van stevige standaards voor kaarsen en een onbrandbare ondergrond voor waxinelichtjes. Plaats deze niet te dicht bij elkaar of op de hoek van een tafel. Maak kaarsen en waxinelichtjes uit als u de kamer verlaat.

Tips voor de slaapkamer(s)
CombiRaad brandveilige huurwoning slaapkamer

Hangen er rookmelders in de buurt van de slaapkamers en in de gang?
Rookmelders helpen een brand tijdig ontdekken en zijn in ieder huis een must! Als u slaapt dan ruikt u niets, maar u hoort een rookmelder wel. Plaats dus altijd rookmelders in huis.

Heeft u een rookvrije slaapkamer?
Als u in slaap valt terwijl u rookt, kan een brandende sigaret snel brand veroorzaken. Roken in bed is een veelvoorkomende oorzaak van een (fatale) woningbrand. Rook daarom nooit in bed!

Sluit u altijd de slaapkamerdeur en andere binnendeuren als u gaat slapen?
Uit onderzoek is gebleken dat een dichte slaapkamerdeur de tijd om te vluchten aanzienlijk verlengt, wanneer er buiten uw slaapkamer brand uitbreekt. Sluit dus altijd de binnendeuren in huis als u gaat slapen.

Gebruikt u de elektrische deken volgens de gebruiksaanwijzing?
Elektrische dekens kunnen door kortsluiting of oververhitting brand veroorzaken. Gebruik ze daarom op de juiste manier. Als u de deken niet gebruikt, berg deze dan opgerold op. Let op: bij opvouwen beschadigt mogelijk de bedrading.

Algemene tips

Heeft u nagedacht over een vluchtroute bij brand?
Bedenk een vluchtroute voor als u het huis (’s nachts) snel moet verlaten. Zelfs in de kleinste ruimtes die u door en door kent, raakt u bij rookontwikkeling uw oriëntatie kwijt. Spreek een verzamelplaats af waar u elkaar ontmoet. Het oefenen van een vluchtplan samen met uw huisgenoten is belangrijk.

Bewaart u lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen?
Met vuur spelende kinderen veroorzaken nogal vaak brand, wees zelf ook heel voorzichtig met lucifers en aanstekers. Wijs kinderen op de gevaren.

En dan is er ineens toch brand...
CombiRaad brandveilige huurwoning 112-bellen

Door aanwezigheid van veel kunststof materialen en elektrische apparatuur breidt een woningbrand zich snel uit. U heeft vaak maar drie minuten de tijd om uw woning veilig te verlaten. Let op: tot de brandweer er is, bent u op uzelf aangewezen. Zorg daarom dat u weet wat u moet doen bij brand.

Wat te doen?

 • Blijf kalm.
 • Waarschuw uw huisgenoten.
 • Verlaat via de kortste weg de woning.
 • Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u.
 • Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer.
 • Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of iedereen buiten is.
 • Bel 112 en vertel uw naam en volledige adres.
 • Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden.

Meer tips

 • Sterke rookontwikkeling: blijf laag bij de grond, daar is het langst frisse lucht.
 • Warme deurklink: voel eerst de deurklink voordat u een deur opent. Is deze warm, dan kan er bij opening een steekvlam ontstaan.
 • Geen vluchtweg: als u het huis niet meer veilig kunt verlaten, ga dan naar het balkon of een kamer aan de straatkant. Leg een (nat) laken of kleed tegen de spleet onder de deur om de rook tegen te houden. Open dan pas de balkondeur of een raam en roep om hulp.
 • Kleding in brand: Verwijder direct kleding en/of luier. Gebruik geen zalfjes maar dek de brandwond losjes af met doorzichtige huishuidfolie en ga zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.
Stop de sluipmoordenaar - rookmelders redden levens
CombiRaad brandveilige huurwoning rookmelders monteren

Als er iets mis is met uw ketel, geiser of kachel, dan kan er koolmonoxide in uw woning komen. Koolmonoxide, ook wel CO genoemd, is een echte sluipmoordenaar.

U ruikt, proeft en ziet het niet, maar u kunt hierdoor wel bewusteloos raken of zelfs overlijden. Het is daarom belangrijk om een koolmonoxidemelder op te hangen, zodat u gewaarschuwd wordt als er koolmonoxide vrijkomt. In de ruimte met de cv-ketel, geiser of gaskachel moet de melder aan het plafond. Meer informatie en het plaatsingsadvies vindt u op www.brandweer.nl/co.

Rookmelders redden levens
Als u slaapt, ruikt u niets. Alleen uw gehoor werkt nog. Daarom is een rookmelder zo belangrijk. Deze geeft u tijd om te vluchten.

Bij ongeveer de helft van alle woningbranden gaat het niet om branden met grote vlammen, maar om branden waarbij het vuur smeult. Deze smeulbranden veroorzaken veel giftige rook en daardoor vallen ook de meeste slachtoffers.

Zorg daarom dat u in uw woning rookmelders installeert. Hang in iedere ruimte een rookmelder, behalve in de keuken, badkamer, toilet en garage. Het liefst rookmelders die aan elkaar gekoppeld zijn.

Belangrijk is dat de rookmelder de vluchtweg van slaapkamer naar buiten ‘bewaakt’. Bij gebruik van een babyfoon hoort u alleen geluiden. Een rookmelder in de kinderkamer kan niet ontbreken! Meer informatie en waar u de melders precies moet hangen, vindt u op www.brandweer.nl.

Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Aedes vereniging van woningcorporaties.

Externe links

Handige links naar websites, waar u meer informatie kunt vinden.

CombiRaad doorlink naar de Belastingdienst

Belastingdienst

Startpunt voor informatie over belastingen en toeslagen.

CombiRaad doorlink naar Breijer cv-reparatie Zwijndrecht + H.I. Ambacht

Breijer Verwarmingstechniek

CV-reparateur voor woningen in Zwijndrecht en H.I. Ambacht.

CombiRaad doorlink naar Diverz Zwijndrecht

Diverz Zwijndrecht

Diverz zet zich in voor welzijn en leefbare wijken voor alle inwoners van Zwijndrecht

CombiRaad MEE-Drechtsteden buurtbemiddeling

MEE Drechtsteden

Buurtbemiddeling voor bewoners van Dordrecht, Zwijndrecht, H.I. Ambacht.

Co,biRaad doorlink naar Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje is de juiste partner voor hulp op maat bij schulden.

CombiRaad doorlink naar Sociaal Wijkteam Ambacht

Sociaal Wijkteam Ambacht

Dit team staat paraat voor inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben.

CombiRaad doorlink naar Sterk Papendrecht

Sterk Papendrecht

Stichting Sterk Papendrecht
is er voor inwoners
die hulp nodig hebben.

CombiRaad doorlink naar Stichting Welzijn Alblasserdam

Stichting Welzijn Alblasserdam

Welzijnsorganisatie Alblasserdam biedt hulp
(o.a. buurtbemiddeling).

CombiRaad doorlink naar Woonkeus

Woonkeus Drechtsteden

Zoekt u een woning? Schrijf u dan in bij Woonkeus.

CombiRaad doorlink naar WVC cv-reparatie Alblasserdam + Papendrecht

WVC Werkendamse VerwarmingsCentrale

CV-reparateur voor woningen in Alblasserdam en Papendrecht.

CombiRaad doorlink naar Woonkracht10

Woonkracht10

Heeft u iets te melden aan Woonkracht10?

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc