De bewonersadviesgroep (BAG) zorgt dat uw stem gehoord wordt

Huurders zetten zich actief in om de belangen van medehuurders te behartigen

Inspraak (participatie) van de huurders is belangrijk en wordt door Woonkracht10, maar zeker door de CombiRaad ondersteund. Bij onderhouds- of verbeterprojecten wordt er dan ook meestal een bewonersadviesgroep (BAG) gevormd.

Een BAG kan ook gevormd worden indien er in complexen grotere problemen zijn, die niet naar tevredenheid worden opgelost.

De BAG-leden moeten uiteraard huurders zijn van het betreffende complex. Zij zijn de 'ogen en oren' van de overige bewoners. De BAG wordt ondersteund door de project-contactpersoon van de CombiRaad.

Gedurende het project komt de BAG met regelmaat bij elkaar om de voortgang te bespreken en de op- of aanmerkingen van de huurders te beantwoorden. Hierbij wordt zoveel mogelijk getracht de wensen te honoreren.

Als het project volledig is voltooid, dan wordt de BAG weer ontbonden.

De BAG heeft juridische rechten en maakt vooraf afspraken met Woonkracht10, zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Een en ander is vastgelegd in het Protocol BAG.

CombiRaad bewonersparticipatie bij Woonkracht10

Wilt u meepraten en opkomen voor uw rechten?

Heeft u ideeën, wilt u iets veranderen in uw directe omgeving van uw woning of ervaart u problemen in uw buurt? Praat er dan over met Woonkracht10 of met de CombiRaad.
Neem bijvoorbeeld contact op met een project-contactpersoon van de CombiRaad!

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc