Disclaimer voor www.combiraad.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.combiraad.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door huurdersstichting CombiRaad. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van huurdersstichting CombiRaad is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te

hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij huurdersstichting CombiRaad.

Geen garantie op juistheid
Huurdersstichting CombiRaad streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.combiraad.nl op deze pagina.

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc