CombiRaad nieuwe website voor de CombiRaad

Nieuwsartikel 19 oktober 2020 – Auteur CombiRaad • Bron CombiRaad 

Een nieuwe website voor de CombiRaad

De website vande CombiRaad heeft een grondige renovatie ondergaan en is in een geheel nieuw jasje gestoken. Na een gedegen voorbereiding is er een site gekomen die er mag wezen. Duidelijk en overzichtelijk en met de laatste actualiteiten.

De nieuwe website is een direct gevolg van de professionalisering van de CombiRaad. De laatste jaren hebben we een flinke verbeterslag gemaakt en ons steeds meer als een serieuze gesprekspartner ontwikkeld. Dit is in het belang van zowel onze huurders als van Woonkracht10; we moeten immers een brug slaan tussen deze twee partijen.

“De CombiRaad zorgt ervoor dat huurders een stem hebben, wij strijden voor hun belangen. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met Woonkracht10. Dit betekent dat de CombiRaad betrokken wordt bij het beleid en de zaken die de woningcorporatie uitvoert”, vertelt Leo Hartkoren, voorzitter van het bestuur van de CombiRaad.
“Het is goed om te merken dat de corporatie rekening met ons houdt en waardering voor ons heeft als samenwerkingspartner”, zegt Theo Wolters, penningmeester van de CombiRaad. “De belangen van Woonkracht10 en de huurders liggen niet altijd op één lijn. Maar omdat er wederzijds vertrouwen is, kunnen we met elkaar naar de toekomst kijken en denken in oplossingen.”

Inspraak huurders
Woonkracht10 houdt zich bezig met het bouwen, verhuren en onderhouden van 11.500 huurwoningen in de regio. Uiteraard komt daar dagelijks nogal wat bij kijken, maar ook zijn er allerlei uitdagingen die op de langere termijn om aandacht vragen. 
Denk bijvoorbeeld aan de omschakeling naar duurzame energie.
De CombiRaad vindt het van groot belang om bij het maken én uitvoeren van plannen goed contact te onderhouden met de huurders zodat zij geïnformeerd zijn en inspraak hebben.
Leo: “Het is belangrijk dat huurders van zich laten horen, iedereen wil immers een goede woning in een fijne woonomgeving.

De website www.combiraad.nl is voor huurders dan ook een onmisbaar medium. Zo blijven zij op de hoogte van de lopende projecten en nieuwe ontwikkelingen en worden zij zich bewust van de mogelijkheden die zij als huurder hebben.”
Naast de rubriek ‘Huurdersinformatie’ waarin veelgestelde vragen en tips aan bod komen, is er op de site informatie te vinden over de rol van de CombiRaad en de BAG, oftewel de Bewonersadviesgroepen. 
Een regelmatig bezoek is zeker de moeite waard. Wij danken een ieder die aan het tot stand komen van deze site heeft meegewerkt.

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc