CombiRaad huurverhoging 2020 Woonkracht10

Nieuwsartikel 8 mei 2020 – Auteur CombiRaad • Bron CR-Visie editie 6 - mei 2020 

Het huurbeleid voor 2020 is bekend

In het nieuwe landelijke huurakkoord staat welke duidelijke afspraken de woningcorporaties, de Woonbond en het ministerie van Binnenlandse Zaken met elkaar hebben gemaakt.

Beperkte huurverhoging
Woonkracht10 en de CombiRaad zetten zich al jaren in om de huren betaalbaar te houden. Beide vanuit hun eigen doelstellingen.
Daarnaast houden zij er rekening mee dat er veel geld nodig is voor onderhoud, nieuwbouw, sociale verbeteringen, verduurzaming én het betalen van belastingen. Nu gaat al zo’n 25 tot 35 procent van de huurinkomsten naar de belastingen.

Na uitgebreid overleg hebben Woonkracht10 en de CombiRaad de huurverhoging per 1 juli 2020 weten te beperken. Dit heeft te maken met de omstandigheden die zijn veroorzaakt door het coronavirus.

Coronacrisis
De basis voor een goede berekening van de huurverhoging vormen het wettelijk kader huurverhoging 2020 en het kader Sociaal Huurakkoord Woonbond Aedes.
Ook de investeringen die Woonkracht10 de komende jaren moet doen, werden hierin meegenomen. Een huurverhoging van 3,6% bleek reëel te zijn. Door de coronacrisis met alle zorgen daaromheen, is na extra overleg echter besloten de huurverhoging te beperken tot 2,6%.

Wat houdt dit in?
Een inflatievolgende huurverhoging van 2,6% voor de huishoudens met een jaarinkomen lager dan € 47.500,- en huishoudens die behoren tot de uitzonderingscategorieën.
Voor deze groep wordt de huurprijs afgetopt op de liberalisatiegrens of bevroren als de huidige netto huur hier al boven zit. 

Inkomensafhankelijke huurverhoging van 6,6% voor de inkomens vanaf € 47.500,-. Voor deze groep wordt de huurprijs niet afgetopt op de liberalisatiegrens, maar is de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel (WWS) de grens.

Huurders met een aantoonbaar lager jaarinkomen dan € 47.500,- komen in aanmerking voor het aanpassen van de huurverhoging naar inflatie. Hiervoor kunnen zij een bezwaar indienen. 

Naast de uitzonderingsgroep van AOW-gerechtigden en huishoudens van vier of meer personen, blijft het voor de aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten mogelijk om bezwaar aan te tekenen.

U kunt de huurverhogingen die de Rijksoverheid heeft bepaald, vergelijken met de huurverhogingen die Woonkracht10 doorvoert. U zult zien dat ervoor gekozen is om de lage inkomens te ontzien. De voorstellen van Woonkracht10 zijn dan ook zeker redelijk te noemen.

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc