Project_Weteringsingel-Papendrecht

Nieuwsartikel 7 oktober 2021Bron Papendrecht.net 

Wijkvernieuwing Kraaihoek Fase 1 uit de startblokken

Een aantrekkelijk en toekomstbestendig woonaanbod in de Papendrechtse wijk Kraaihoek. 

Al jaren wordt er over gesproken, maar nu is het dan zover. Woonkracht10 gaat 139 nieuwe woningen bouwen. De gemeente Papendrecht vernieuwt tegelijk wegen, groen, het rioleringsstelsel en ander ondergronds leidingwerk in de wijk. Deze plannen staan in de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Papendrecht en woningcorporatie Woonkracht10 ondertekenden. Tijdens dit gehele traject is de bewonersadviesgroep Kraaihoek en de CombiRaad betrokken geweest en dat zetten de partijen in het vervolg van het project ook zo voort.
 
Meer woningen en meer variatie
De 139 nieuwe woningen komen op de plaats van de huidige 99 eengezinswoningen aan de Weteringsingel, Boomgaardstraat en een deel van de Badhuisstraat. Kraaihoek fase 1 wordt het project genoemd. De variatie in woonoppervlak en type woningen wordt groter en daarmee aantrekkelijker voor inwoners in verschillende levensfasen. Ook komen er levensloopbestendige appartementen voor senioren, waarin zij langer zelfstandig kunnen wonen. Bestuurder Liesbeth Groeneveld: “Samen met de gemeente, zorgpartijen, welzijnswerk en de bewoners gaat Woonkracht10 een uniek participatietraject in voor de ontwikkeling van Kraaihoek fase 1. 

De wensen en behoeften van al die partijen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, zorg en veiligheid worden daarin samengebracht tot een gedeelde ambitie voor een toekomstbestendige wijk. Zo moet het buurtgevoel van nu ook straks voor de bewoners weer voelbaar zijn.” 

Toekomstbestendige wijk
Gelijk met de vernieuwing van de woningen gaat de gemeente het openbaar gebied volledig opnieuw inrichten en toekomstbestendig maken. Dat gebeurt zowel boven de grond met wegen, groen en verlichting, als onder de grond met riolering, leidingen en aansluiting op een warmtenet. Wethouder Arno Janssen: "Kraaihoek wordt een duurzame wijk met een gevarieerd woonaanbod voor jong tot oud. Speciaal voor starters worden er bijvoorbeeld ook een aantal woningen gebouwd. De woningen worden duurzaam, de wijk wordt groen, wat het woongenot alleen maar ten goede komt". De gemeente grijpt de grote bouwactiviteiten ook aan om de Overtoom te verleggen, zodat er een veiliger verbinding ontstaat tussen Kraaihoek en het centrum van Papendrecht.

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc