CombiRaad_Nieuws_PdeHoochplaats

Nieuwsartikel 4 november 2019 – Auteur CombiRaad • Bron CR-Visie editie 5 - november 2019 

De parels van wijk Souburgh in Alblasserdam
Pieter de Hoochplaats in Alblasserdam wordt klaargemaakt voor de toekomst

Na het groot onderhoud en de werkzaamheden aan de flats aan de Nicolaas Beetsstraat, zijn de flats aan de Pieter de Hoochplaats aan de beurt voor een transformatie. Woonkracht10 voert in de komende periode groot onderhoud en (verbeter)werkzaamheden uit aan de drie hoogbouwcomplexen.

Bewoners als gesprekspartner
In nauwe samenwerking met de bewonersadviesgroep en de gebiedscontactpersoon van de CombiRaad is hiervoor een eisen- en wensenpakket opgesteld. De doelen: verduurzamen met een labelsprong naar label A. Denk hierbij onder andere aan het verbeteren van de badkamers, keukens en toiletten, het vervangen van de dakbedekking, uitvoeren van schilderwerkzaamheden, het plaatsen van HR++ glas en nieuwe deuren. En heel belangrijk: alles wordt uitgevoerd in bewoonde toestand, met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. Bij het ontwerp- en uitvoeringsproces blijven de bewonersadviesgroep en de gebiedscontactpersoon intensief betrokken.

Bewoonde of onbewoonde staat
Het is altijd moeilijk om te besluiten of de werkzaamheden in bewoonde of onbewoonde staat moeten worden uitgevoerd. Soms zijn de geplande werkzaamheden heel ingrijpend. Wanneer een paar kleine details tegenzitten in de uitvoering, wordt de overlast voor de bewoners groter. Terwijl die toch al aanzienlijk is. Met aanvullende maatregelen, tijd en inzet van de aannemer en de woningcorporatie zorgen zij ervoor dat de situatie voor de bewoners leefbaar wordt gehouden. Als dat goed gebeurt, verrassen de bewoners als dank het bouwteam met iets lekkers bij de koffie. Zo ook nu.

Bewonersparticipatie
Om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, is het belangrijk om de bewoners hierbij te betrekken. Veel woningcorporaties zijn dan ook intensief bezig met bewonersparticipatie. Woonkracht10 betrekt sinds een aantal jaren haar bewoners actief bij de

plannen en de uitvoering van renovatie- en herstructurerings-projecten. Het heeft veel voordelen om de bewoners hierbij te betrekken. Het leidt tot een hogere kwaliteit van het plan, medeverantwoordelijkheid, een breed draagvlak en een beter lopend proces.

Duurzaamheid
Woonkracht10 is intensief aan de slag gegaan met haar duurzaamheidsbeleid. De energietransitie die landelijk is gestart, heeft als doel om Nederland energieneutraal te maken in 2050. Woonkracht10 streeft naar woningen zonder gas in 2035. Dit betekent dat een groot deel van het woningbezit van Woonkracht10 nog goed moet worden geïsoleerd en verduurzaamd, waardoor in de toekomst de woonlasten lager uitvallen. Ook van de huurders zal een bijdrage worden gevraagd. In nauw overleg met de CombiRaad wordt bekeken hoe dat in alle redelijkheid kan worden geregeld. Het project Nicolaas Beetsstraat in Alblasserdam is eind 2017 afgerond. Het ging hier om verduurzaming en esthetische verbetering van 224 woningen

Een heel nieuw gezicht en een nieuw imago
Wie Alblasserdam via de Vondellaan-Rembrandtlaan binnenrijdt, komt een stuk vrolijker thuis. Niet alleen de bewoners van dit mooie dorp, maar ook mensen van buiten Alblasserdam zullen constateren dat de flats aan de Nicolaas Beetsstraat een blikvanger zijn.

Parkachtige sfeer
Vooral de achterzijde van het complex ligt prachtig aan de rand van een groene omgeving met een waterpartij. Door ook de achtergevel transparanter te maken, krijgt de omgeving een parkachtige sfeer. Wijk Souburgh Het project Nicolaas Beetsstraat was echter pas het begin van het nieuwe gezicht en imago van de wijk Souburgh. Ook de drie flats aan de Pieter de Hoochplaats die iets verderop liggen, ondergaan de komende tijd een ware metamorfose.

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc