CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 24 november 2023
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 13 - november 2023

Activiteiten van de CombiRaad

Regelmatig krijgen de leden van de CombiRaad de vraag: “Wat doen jullie eigenlijk?” Om hier meer inzicht in te geven, kunt u in deze rubriek lezen welke activiteiten we tussen de twee verschijningsdata van de CR-Visie hebben uitgevoerd. In de periode april tot oktober 2023 hebben onderstaande activiteiten plaatsgevonden.

Bijeenkomsten
De voltallige CombiRaad heeft in deze periode viermaal vergaderd. Een vergadering is gezamenlijk gehouden met de voltallige Raad van Commissarissen en de bestuurders van Woonkracht10. Een vergadering was geheel gewijd aan het vliegplan waarbij de bestuurders aanwezig waren. Om op de hoogte te blijven zijn er een tweetal cursusavonden georganiseerd: Renovatie en herstructurering en duurzaamheid, veiligheid en betaalbaarheid. De CombiRaad heeft met een brede delegatie van Woonkracht10 de werk- wijze en de actualiteit van de participatieovereenkomst geëvalueerd.

Adviesaanvragen
In deze periode zijn er twee adviesaanvragen behandeld. Onderhoudsbeleid en uitfaseren kookgas. Beide zijn met positief advies afgehandeld. Wij hebben ook onze mening gegeven over het onderzoek naar de mogelijkheden van zonnepanelen.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur heeft diverse overleggen gehad.

 • 4 keer koffiemoment met de bestuurders (informeel overleg)
 • 2 keer overleg met vastgoedsturing
 • 3 keer overleg met manager wonen
 • 1 keer overleg met manager verhuur
 • 2 keer overleg met GOHD (gezamenlijk overleg huurdersverenigingen Drechtsteden)
 • 8 keer overleg met de gemeenten over de prestatieafspraken
 • 7 keer overleg over de voorbereiding evaluatieavond Participatiemap
 • 2 keer overleg voortgang RGS (ResultaatGericht Samenwerken)
 • 4 keer kwartaaloverleg met de gebiedsregisseurs
 • 1 keer Seminar huurbeleid
 • 1 keer bestuurlijk overleg
 • 1 keer overleg huurderscommissarissen
 • 1 keer overleg jaarplan
 • 1 keer voorlichting nieuwe omgevingswet
 • 1 keer start aanleg warmtenet in Zwijndrecht
 • 1 keer deelname klantenpanel.

Bewonersadviesgroepen
Alle leden van de CombiRaad nemen deel aan de diverse bewonersadviesgroepen (BAG’s).

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc