CombiRaad vacature

Vacature voor een gebiedscontactpersoon in Alblasserdam

De CombiRaad: brug tussen Woonkracht10 en de huurdersbelangen

Gaan uw belangen als huurder van Woonkracht10 en die van uw medehuurders u aan het hart? Dan is de CombiRaad wellicht voor u een aanlokkelijk perspectief. Wij staan, samen met Woonkracht10, voor goede en betaalbare huisvesting in een gevarieerde en prettige woonomgeving.

De CombiRaad is een huurdersstichting die de belangen van alle huurders van Woonkracht10 behartigt. Wij hebben een gedegen samenwerkingsovereenkomst met Woonkracht10 en worden betrokken bij het beleid en de uitvoering van zaken door de corporatie. Wij vervullen een belangrijke rol en hebben stevige rechten, zoals informatierecht, adviesrecht en bij specifieke zaken instemmingsrecht. Wij doen er toe. Onze mening en inbreng wordt gewaardeerd.

Wij zoeken huurders die verder willen kijken dan hun eigen voordeur en hun eigen huurnota. Mensen die opbouwend en kritisch willen bijdragen aan het goed uit de verf laten komen van de huurdersbelangen. Zowel bij het beleid van de corporatie, als bij projecten, problemen en onderzoeken van woonvraagstukken.

Uw motivatie en kwaliteiten
Het spreekt u aan om energie en tijd te steken in het opkomen voor de belangen van alle huurders van Woonkracht10.
U vindt het leuk om samen te werken in groepsverband en het

spreekt u aan om een gelijkwaardig gesprekspartner te
zijn van Woonkracht10. U kunt goed communiceren en bent in staat op een verbindende manier samen te werken.

Wat wij vragen
De bereidheid om deel te nemen aan de zes-wekelijkse vergaderingen van de CombiRaad. De bereidheid om vanuit de
CombiRaad als ‘gebiedscontactpersoon’ bewonersadviesgroepen (BAG's)’ te ondersteunen bij hun activiteiten bij projecten en dergelijke. Verder vragen wij deelname aan de jaarlijkse (enkele) trainingen van de CombiRaad en aan een paar thema-avonden met medewerkers van Woonkracht10.

Wat krijgt u er voor terug
Uw deelname aan de CombiRaad levert verrassende sociale contacten op. Het biedt verrijking van uw ervaringen en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. En zeker ook het voldoening gevende gevoel ‘ik kan het verschil maken’. Het betreft een vrijwilligersfunctie waarbij eventuele onkosten uiteraard vergoed worden.

Contact
Belangstelling? U kunt contact opnemen met voorzitter Leo Hertkoren via telefoon 06-22 95 96 47 of per e-mail naar leohartkoren@combiraad.nl.

Wat doen we

Waar houdt de CombiRaad
zich mee bezig.

Kwaliteit

Lees hier hoe we de kwaliteit van de huurdersstichting bewaken.

Vacature

Wilt u zich inzetten voor uw medehuurders?

Delen

© CombiRaad 2021 - Design & realisatie: USEcc