CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 24 mei 2024
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 14 - mei 2024

Combiraad Huurbeleid 2024

Huurbeleid 2024

Ook in 2024 is de huurverhoging gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen. Aangezien de lonen het afgelopen jaar fors gestegen zijn, heeft dit grote gevolgen gehad voor de huurprijzen.

Per 1 juli 2024 mogen de huren stijgen met maar liefst 5,8%, dit percentage is gelijk aan de gemiddelde loonstijging. De gemiddelde huurverhoging over het gehele bezit mag echter niet meer dan 5,3% bedragen. Dit heeft tot pittige onderhandelingen geleid met de bestuurders van de woningcorporatie. Ook omdat een aantal woningen nog niet voldoet aan een goed energielabel. Daarnaast zijn ook andere eerste levensbehoeften duurder geworden. De afschaffing van het belastingvoordeel op de energielevering komt er nog eens bovenop.  Belangrijk in de onderhandelingen was het verbeteren van woningen met de slechte energielabels E, F en G. Hier wordt hard aan gewerkt.

Het destijds opgestelde plan loopt nog steeds op schema, maar de laatste huizen zullen pas eind 2027 zijn opgewaardeerd. De verbeteringen kosten veel geld en ook de corporatie heeft te maken met gestegen kosten. Dit alles maakte de onderhande-lingen er niet gemakkelijk op. De CombiRaad heeft verschillende varianten aangedragen, elk met voor- en nadelen. Deze varianten hebben wij ook door laten rekenen.  Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een huurverhoging van 5,3% voor de sociale huur. Voor de inkomensafhankelijke huur wordt dit 5,9% (met een maximum van € 50,-) of 6,8% (met een maximum van € 100,-), afhankelijk van het inkomen. De uiteindelijke verhoging op het gehele bezit komt hierbij gemiddeld op 5,02%.  De CombiRaad is zich ervan bewust dat de huurverhoging dit jaar fors is. Alle doorrekeningen hebben ons echter bewust gemaakt van de noodzaak voor het op peil brengen en houden van de woningvoorraad.

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc