Combiraad KraaihoekZuid Papendrecht
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 24 mei 2024
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 14 - mei 2024

De stand van zaken in Kraaihoek Zuid

de vorige editie van huurdersmagazine Tien! heeft u kunnen lezen over de vernieuwing van de wijk Kraaihoek in Papendrecht. Samen met de gemeente werkt Woonkracht10 hard aan de eerste fase: Kraaihoek Zuid.

In dit oudste deel van de wijk stonden 99 sociale huurwoningen. Deze verouderde woningen zijn inmiddels gesloopt en de gemeente is bezig met het bouwrijp maken van het terrein. Zowel boven als onder de grond wordt van alles vernieuwd. Het riool, de kabels en leidingen in het gebied worden vervangen en HVC treft voorbereidingen voor de aanleg van het warmtenet.  Kraaihoek Zuid wordt een groene en duurzame wijk met 137 nieuwe woningen: eengezinswoningen en appartementen van verschillende grootten. Door de variatie zijn deze energiezuinige huurwoningen (met A-label) aantrekkelijk voor starters, een- en tweepersoons huishoudens, gezinnen en senioren.

Bouw en oplevering
“Rond de zomer van dit jaar zal de eerste paal worden geslagen en kan de bouw van start”, vertelt Daan Ossewaarde, project-manager van Woonkracht10. “Als de bouw volgens de planning verloopt, zal eind 2024, begin 2025 gestart worden met het woonrijp maken van de wijk. Dit houdt in dat de straten, parkeerplaatsen en plantsoenen aangelegd worden. Ook de straatverlichting en dergelijke worden dan geplaatst. We kunnen dan ook starten met de eerste opleveringen van de woningen, dit zal naar verwachting doorlopen tot half 2026.” Kraaihoek Zuid wordt een buurt waar ruimte is voor bewoners in verschillende levensfases. En een fijne, leefbare wijk die klaar is voor de toekomst.

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc