CombiRaad interview Eline van. den Ende HVC
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 17 mei 2021
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 8 - mei 2021

Stap voor stap aardgasvrij

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat we voor 2050 overstappen op duurzame energie voor verwarming en warm water in onze huizen en gebouwen. Ook in onze regio gaan we van start met de overstap naar aardgasvrij. 

Zo’n grote energietransitie heeft natuurlijk veel voorbereiding nodig. Samen met warmteleverancier HVC en andere woningcorporaties is Woonkracht10 hier al een tijd mee bezig. Gezamenlijk hebben zij onderzocht of een regionaal warmtenet haalbaar is. Hier moeten ongeveer 30.000 sociale huurwoningen op worden aangesloten. Want ook de woningen in onze regio moeten in 2035 aardgasvrij zijn.

Wat is een warmtenet?
Een warmtenet wordt ook wel stadsverwarming genoemd. Het is een soort cv-installatie in het groot. Door een netwerk van leidingen onder de grond stroomt warm water. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen of om warm water te leveren. Het afgekoelde water stroomt weer terug naar de warmtebron die het opnieuw opwarmt. In duurzame warmtenetten wordt ook wel aardwarmte gebruikt of warmte uit oppervlaktewater. Een warmtenet is duurzaam en levert veel winst op voor het klimaat.

Haalbaarheid
“In de gemeenten van de Drechtsteden hebben alle betrokken partijen de onderzoeken naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat een warmtenet het meest gunstig is”, vertelt Eline van den Ende, adviseur Strategie bij HVC. “De Drechtsteden is een geschikte regio om een warmtenet te ontwikkelen; de bodem leent zich op een aantal plekken goed voor aardwarmte en in de omgeving is veel oppervlaktewater waar duurzame warmte uit gewonnen kan worden.”
HVC heeft haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd om te kijken hoe een warmtenet zich kan ontwikkelen. Het resultaat hiervan is dat in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht een warmtenet op basis van warmte uit oppervlaktewater wordt ontwikkeld. In Sliedrecht en Papendrecht is in 2018 al gestart met een warmte-net dat over enkele jaren gevoed wordt met aardwarmte.

Op deze warmtenetten worden de komende 5 jaar ruim 1100 woningen van Woonkracht10 aangesloten. In Alblasserdam zijn er nog geen concrete plannen. Maar ook hier liggen kansen voor een warmtenet. 

Subsidie
Het aanleggen en gebruiksklaar maken van een warmtenet is kostbaar. “De woningcorporaties maken gebruik van een regeling van het Rijk en krijgen subsidie voor het aardgasvrij maken van huurwoningen. Zo kunnen de maatschappelijke kosten relatief laag blijven”, zegt Eline. “En we leggen het leidingennetwerk ook niet ineens aan, dit wordt stap voor stap gedaan en steeds verder uitgebreid. Grote afnemers zoals ziekenhuizen, appartementencomplexen, scholen en bedrijven zullen als eersten worden aangesloten, daarna zijn de woningen aan de beurt. De komende 5 jaar worden in de Drechtsteden ongeveer 6000 corporatiewoningen aangesloten op het warmtenet.”

Woningcorporaties gaan hun huurwoningen dus op het warmtenet aansluiten, maar het doel is dat ook particuliere woningeigenaren kunnen aanhaken. Het eerste project was gericht op woningen van Tablis in Sliedrecht, daarnaast is het eerste deel van een warmtenet in een nieuwbouwproject in de Ambachtse wijk De Volgerlanden klaar. 

Woonlasten
De energietransitie is een grote en belangrijke operatie waarbij veel factoren een rol spelen. “De woningcorporaties werken met elkaar samen om goede beslissingen te nemen. Op dit moment staat HVC op het punt om een overeenkomst te sluiten met de woningcorporaties. Er wordt namens de huurders een klankbordgroep opgericht die de kwaliteit van de dienstverlening van HVC zal monitoren. De CombiRaad denkt in de verschillende gemeenten actief mee over de ‘Transitievisie warmte’.”
De CombiRaad wil de woonlasten voor de huurders betaalbaar houden. De kosten voor de huurders zullen vrijwel gelijk blijven. Een deel van de woningen van voor 1990, zal voor de aansluiting op het warmtenet extra geïsoleerd worden. Ook de radiatoren en het leidingwerk in de woningen zullen aangepast worden voor de aansluiting op het warmtenet.

Delen

© CombiRaad 2023 - Design & realisatie: USEcc