CombiRaad Huurbeleid2021
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 17 mei 2021
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 8 - mei 2021

Het huurbeleid voor 2021

In de voorjaarseditie van de CR-Visie is het huurbeleid en de daarmee gepaard gaande huurverhoging een terugkerend onderwerp. Dit keer echter een ander bericht. Voor de sociale huurwoningen is er dit jaar geen huurverhoging en voor sommige huurders zelfs een huurverlaging!

Geen huurverhoging in 2021
Aanvankelijk had de minister toestemming gegeven om de huren te laten stijgen met een inflatie van 1,4% en een variabele extra toeslag van 1%. De CombiRaad en Woonkracht10 zijn in 2020 overeengekomen, naast de inflatiecorrectie, voor een periode van drie jaar de variabele toeslag door te voeren en te besteden aan vooral verduurzaming en onderhoud. De energietransitie vereist namelijk veel aanpassing, met name bij de wat oudere huizen om deze op het gewenste energielabel te brengen.

Coronacrisis
De coronacrisis duurt langer dan verwacht. Dit heeft voor een grote groep mensen negatieve invloed op het inkomen. De CombiRaad en Woonkracht10 waren al overeengekomen ook voor 2021 af te zien van de 1% extra verhoging en het te beperken tot de 1,4% inflatiecorrectie.

Daarna kwam er een wettelijke maatregel waarbij huurders met een te laag inkomen in verhouding tot de huur recht hebben op een eenmalige huurverlaging. En eind februari heeft de minister, onder druk van de Tweede Kamer, alsnog besloten de overige huren voor de sociale huurwoningen tot en met juni 2022 helemaal te bevriezen. Daardoor mag ook de inflatiecorrectie niet doorberekend worden.

Wat houdt dit in?
Voor de huidige huurders van de sociale woningen worden de huren niet verhoogd. Inwoners die een te laag inkomen hebben in verhouding met de huur, hebben recht op een eenmalige huurverlaging. De (kale) huur moet hierbij boven de € 663,25 liggen (bij drie of meer personen is dit € 678,66). Dit wordt bepaald op basis van het inkomen in het jaar 2019. De huurders die hiervoor in aanmerking komen, hebben inmiddels bericht ontvangen. Mocht uw inkomen vanaf 2020 zijn gedaald, dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor huurverlaging. Dat moet u dan zelf aanvragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.combiraad.nl of de site van Woonkracht10. Ook in het magazine Tien! dat u heeft ontvangen staat de nodige informatie. 

Woningen in de vrije sector
Woonkracht10 heeft een beperkt aantal woningen die buiten de sociale sector vallen (huurprijs boven de € 752,33). Hiervoor geldt de huurbevriezing niet. Deze huren mogen worden verhoogd met 1,4% inflatiecorrectie + 1% extra. De CombiRaad is met Woonkracht10 echter overeengekomen, mede gezien de coronacrisis, dat voor deze huurders dit jaar alleen de inflatie van 1,4% zal worden doorgevoerd.

Gevolgen
De wettelijke maatregelen worden gedeeltelijk gecompenseerd via een verlaging van de verhuurdersheffing. Maar dat zal niet alles dekken, waardoor sommige zaken onder druk komen te staan. De CombiRaad zal zich blijven inzetten om de gevolgen voor onderhoud en verbeteringen zoveel mogelijk te beperken.

Delen

© CombiRaad 2023 - Design & realisatie: USEcc