CombiRaad Vernieuwing Kraaihoek Papendrecht
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 30 nobember 2020
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 7 - novenber 2020

Stap naar vernieuwing wijk Kraaihoek in Papendrecht

Na een jarenlange aanloop is het eindelijk zo ver: de Papendrechtse wijk Kraaihoek gaat op de schop! Woonkracht10 gaat nieuwe woningen bouwen, de gemeente pakt de voorzieningen in de wijk aan. Voor Kraaihoek fase 1,
zoals dit project officieel genoemd wordt, zette de woningcorporatie samen met de gemeente de officiële eerste stap op 14 oktober met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

De sloop van de 99 eengezinswoningen in de wijk staat in 2022 op de planning. “De huizen dateren van net na de oorlog en voldoen niet meer aan de eisen van hedendaags wonen”, vertelt Theo Wolters, gebiedscontactpersoon van de CombiRaad. “Woonkracht10 gaat gefaseerd slopen en bouwen. Er komen 139 woningen voor terug, van eengezinswoningen tot appartementen. Een gevarieerd aanbod is belangrijk, in Papendrecht is veel vraag naar sociale huurwoningen voor starters, gezinnen en senioren.”

Onderhoud
Al vanaf de jaren 90 was er sprake van om de huizen te slopen. Kraaihoek is een hechte buurt en de bewoners kwamen hier gezamenlijk tegen in opstand. “De sloop werd toen afgeblazen en in plaats daarvan werd gekozen voor onderhoud van de woningen en noodzakelijke reparaties”, vertelt huurder Henk Scheermeijer. “Het contact met de woningcorporatie is goed, mankementen worden snel verholpen. Maar aan onderhoud is de laatste jaren niet veel meer gedaan, de huizen zijn geen grote investeringen meer waard en ook de rioleringen en leidingen moeten worden aangepakt.”

Duurzaam en groen
Henk woont al ruim 40 jaar in Kraaihoek en kent de wijk en de buurtbewoners als geen ander. Hij maakt deel uit van de BAG Kraaihoek, de bewonersadviesgroep die zich inzet voor alle huurders. Want net als de CombiRaad is ook de BAG nauw 

betrokken bij de plannen. “De bewoners zijn blij met de plannen, zij zien ook wel dat er wat moet gebeuren in hun buurt”, zegt Theo. “Naast de nieuwbouw houdt de gemeente bij het opnieuw inrichten van de wijk rekening met duurzaamheid. De nieuwe woningen worden aangesloten op het warmtenet, klaar voor een gasloze toekomst. Ook is er extra aandacht voor groen. Dit zorgt voor meer wooncomfort en een prettige leefomgeving.”

Sociaal plan
De BAG Kraaihoek maakt zich klaar om de huurders te begeleiden nu de sloop in zicht komt. In een sociaal plan staat beschreven dat de huidige huurders voorrang krijgen bij de toewijzing van een nieuwe huurwoning. “Ik ben een groot voorstander van het sociaal plan. De huurders krijgen een verhuiskostenvergoeding en worden in de toekomst gecompenseerd bij een hogere huur. Deze regelingen zijn voor de meeste mensen onmisbaar”, vertelt Henk. “Veel bewoners wonen al lang en met plezier in Kraaihoek, ongeveer de helft wil hier graag blijven. Door niet alles in één keer plat te gooien en de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen vaker moeten verhuizen. Een wisselwoning alleen als het echt niet anders kan; daar maakt de BAG zich hard voor.”

Buurtgevoel
In de wijk heerst saamhorigheid; het buurtgevoel zoals we dat kennen van vroeger. De sociale samenstelling is de laatste jaren wel behoorlijk veranderd, er wonen mensen uit allerlei bevolkingsgroepen. Henk: “We hebben te maken met ouderen met fysieke beperkingen, buren met maatschappelijke of financiële problemen, anderstaligen en noem maar op. Deze mensen moeten tijdens het hele traject goed begeleid worden. Woonkracht10 gaat hier serieus mee om, maar ook de BAG heeft hierin een taak. Waar nodig zullen wij helpen. Gelukkig hebben we nog de tijd en kunnen we alles lang van tevoren goed plannen.” 

Delen

© CombiRaad 2023 - Design & realisatie: USEcc