CombiRaad Marleen vd Kamp
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 30 november 2020
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 7 - november 2020

“Goed wonen en het verbeteren van de leefbaarheid, daar doe ik het voor”

Zelfs op haar allerlaatste werkdag bij Woonkracht10 maakt Marleen van de Kamp nog tijd vrij voor een gesprek. En met plezier. “Ik ben er juist blij mee dat ik hiervoor door het bestuur van de CombiRaad gevraagd ben. Het is leuk om als spreekbuis voor de organisatie te fungeren”, zegt ze.

Marleen startte in september 2017 bij Woonkracht10 in haar huidige functie als manager Wonen. Binnenkort gaat zij als directeur/bestuurder aan de slag bij een woningcorporatie op Goeree-Overflakkee, het eiland waar zij oorspronkelijk vandaan komt. “Terug naar mijn roots, zo voelt het wel. Inmiddels ben ik al 26 jaar actief in de volkshuisvesting, daar ligt echt mijn hart.”

Stenen stapelen
In haar functie bij Woonkracht10 was Marleen betrokken bij allerlei processen; van operationeel tot op strategisch niveau. De bedrijfsmatige kant van het werk ligt haar goed, al vindt ze zelf het sociaal-maatschappelijke aspect het meest belangrijk. “Het gaat om veel meer dan stenen stapelen. Dat ik in het belang van huurders kan bijdragen aan goed wonen en het verbeteren van de leefbaarheid, daar haal ik mijn drive vandaan. Natuurlijk vormt een kwalitatief goed huis de basis. Maar een plek waar je veilig en prettig kan wonen is zeker ook een voorwaarde. Gezond en gelukkig zijn in je woning en woonomgeving. Samen met ketenpartners  als maatschappelijke organisaties,  gemeente en politie doen we er alles  aan om hier de juiste omstandigheden voor te creëren.”

Bevlogen
Woonkracht10 neemt de CombiRaad serieus als gesprekspartner, regelmatig wordt er met elkaar gepraat over onder- werpen die met het beleid te maken hebben. “Je werkt blijvend aan een relatie, en niet alleen op beslissingsmomenten. De bevlogenheid van de CombiRaad bewonder ik enorm. Vergeet niet dat deze mensen zich vrijwillig inzetten voor de belangen van onze 

huurders en daar veel tijd aan besteden.” Marleen is enthousiast over de samenwerking met de CombiRaad. “Het contact is ook wel eens minder geweest hoor, we hebben toen een traject doorlopen om elkaar weer te vinden. Door goed naar elkaar te luisteren is van daaruit het Participatiehandboek ontstaan. En wat ik erg kan waarderen, is dat de CombiRaad kijkt naar wat er nodig is voor de eigen ontwikkeling en daar ook stappen in neemt.”

Bewonersadviesgroep
Inspraak van de huurders is belangrijk en wordt door Woonkracht10, maar zeker door de CombiRaad, ondersteund. Bij onderhouds- of verbeterprojecten wordt dan ook meestal een bewonersadviesgroep (BAG) gevormd. “De bewonersadviesgroep wordt flexibel in het leven geroepen wanneer dat nodig is en bestaat uit huurders die direct bij het project betrokken zijn. Dat vind ik heel goed werken. Het is goed dat mensen de kans krijgen om zich te laten horen, dat moedigen we vanuit Woonkracht10 ook echt aan. Heldere communicatie is belangrijk, we geven duidelijkheid over wat er wel of juist niet kan. Het gevolg hiervan is dat we onze projecten goed afsluiten met positieve evaluaties, daar ben ik heel trots op.”

Ingrediënten
De laatste jaren heeft Woonkracht10 een flinke verbeterslag gemaakt. “Ik heb een oneindig vertrouwen in de organisatie. De kwaliteit van de dienstverlening staat en we werken efficiënter. Voor de wijken en buurten is oprechte aandacht en er zijn coalities met de ketenpartners. Hierdoor zijn we zichtbaar en met resultaat terug in de wijk. Dit vraagt tijd, maar het is belangrijk om deze relaties goed te onderhouden. Wat ik wil meegeven aan mijn opvolger? Binnen Woonkracht10 is veel opgebouwd, alle benodigde ingrediënten zijn er en het is tijd om die nu te borgen. Bottomline is dat je altijd moet blijven proberen het beste besluit te nemen in het belang van de huurder.”

Delen

© CombiRaad 2023 - Design & realisatie: USEcc