CombiRaad PC met website
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 30 november 2022
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 11 - november 2022

De CombiRaad heeft een nieuwe website

De nieuwe website is een direct gevolg van de professionalisering van de CombiRaad. De laatste jaren hebben we een flinke verbeterslag gemaakt en ons steeds meer als een serieuze gesprekspartner ontwikkeld. 

Dit is in het belang van zowel de huurders als van de woningcorporatie; de CombiRaad moet immers een brug slaan tussen deze twee partijen. De CombiRaad zorgt ervoor dat huurders een stem hebben, wij strijden voor hun belangen. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met Woonkracht10. Dit betekent dat de CombiRaad betrokken wordt bij het beleid en de zaken die de woningcorporatie uitvoert. 

Vertrouwen
Het is goed om te merken dat de corporatie rekening met ons houdt en waardering voor ons heeft als samenwerkingspartner.

De belangen van Woonkracht10 en de huurders liggen niet altijd op één lijn. Maar omdat er wederzijds vertrouwen is, kunnen we met elkaar naar de toekomst kijken en denken in oplossingen.

Lopende projecten
De website is voor u als huurder dan ook een onmisbare informatiebron. Zo blijft u op de hoogte van de lopende projecten en nieuwe ontwikkelingen en wordt u zich bewust van de mogelijkheden die u als huurder heeft. Naast de rubriek ‘Huurdersinformatie’ (met veelgestelde vragen en tips), is er informatie te vinden over de rol van de CombiRaad en de bewonersadviesgroepen (BAG’s).

Delen

© CombiRaad 2023 - Design & realisatie: USEcc