CombiRaad_terugblijk 2020
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 30 november 2020
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 7 - november 2020

Compliment van de CombiRaad

De maand december staat voor de deur. Een goed moment om met Leo Hartkoren, voorzitter van het bestuur van de CombiRaad, terug te kijken op het afgelopen jaar. Want ondanks het coronavirus dat ons allemaal bezighoudt, zijn er ook veel positieve dingen gebeurd..

“2020 was een bijzonder jaar waarin onder andere drie grote projecten in Papendrecht en Alblasserdam zijn afgerond. De coronamaatregelen heeft natuurlijk niemand voorzien, tijdens de projecten waren er dan ook aanpassingen nodig en was er vaker overleg. Gelukkig hebben de huurders, de aannemers en de werklieden zich flexibel opgesteld en was er wederzijds veel begrip. De projecten hebben daardoor niet veel vertraging opgelopen, dat is echt een groot compliment waard”, vertelt Leo Hartkoren.

Blij met verbeteringen
Woonkracht10 voerde grootschalige onderhouds- en verbeterwerkzaamheden uit aan de flats in de Staringlaan en Vondellaan in Papendrecht. De 240 woningen aan de Pieter de Hoochplaats in Alblasserdam kregen een upgrade en werden 

duurzamer gemaakt met dubbel glas en eigen energiemeters. Leo: “De bewoners zijn blij met de verbeteringen. De evaluaties van de drie bewonersadviesgroepen zijn dan ook positief. De huurders vonden het prettig om inspraak te hebben, Woonkracht10 heeft echt naar hun argumenten geluisterd.”

Dank en waardering
Voor 2021 staan in alle vier de gemeenten binnen het werkgebied van de woningcorporatie grote projecten op stapel. Woonkracht10 trekt tientallen miljoenen uit voor woningverbetering. “Daar spreek ik namens de CombiRaad graag onze waardering voor uit. En ook de leden van de bewonersadviesgroepen die zich hebben ingezet, of nog gaan inzetten voor komende projecten, verdienen een compliment. De gebieds- contactpersonen willen we graag bedanken voor hun inzet. Tijdens de coronapandemie hebben zij veel extra tijd gestoken in de afstemming met Woonkracht10, de bewonersadviesgroepen, aannemers en alle anderen. We sluiten dit jaar af met een positief gevoel over goede, constructieve samenwerkingen. Tot slot wil ik iedereen voor het komende jaar veel sterkte en een goede gezondheid toewensen.” 

Delen

© CombiRaad 2023 - Design & realisatie: USEcc