CombiRaad CR-Visie6 Energietransitie
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 8 mei 2020
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 6 - mei 2020

Wat betekent de energietransitie voor u

De regering heeft besloten dat Nederland van het gas af moet en dat de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) flink moet worden teruggebracht. De meeste woningen van Woonkracht10 zijn voor verwarming en koken aangesloten op het gasnet. De komende jaren zal dit dus veranderen, met gevolgen voor Woonkracht10 én voor de bewoners.

Warmtenet
De gasgestookte verwarmingsketel zal gaan verdwijnen. Hiervoor moet een passende oplossing worden gezocht.
De aanleg van een warmtenet ligt hierbij voor de hand. Een warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Warm water voor een warmtenet kan komen van een gestookte installatie, maar ook uit de aarde (geothermie). Ook zullen er gebieden blijven waar aansluiting op een warmtenet niet direct mogelijk is, daar kan een warmtepomp een mogelijkheid zijn. Ook de mogelijkheden van waterstof en heliumgas worden nog onderzocht. In ieder geval zullen veel woningen geïsoleerd moeten worden waarbij het streven minimaal label B is.

De Drechtstedengemeenten, de woningcorporaties en HVC hebben een samenwerkingsverbond gesloten en onderzoeken wat de beste mogelijkheden zijn om tot een warmtenet te komen. Ook de CombiRaad wordt bij dit proces betrokken en adviseert waar mogelijk. Het uitgangspunt is dat het geen grote gevolgen mag hebben voor de huurprijzen.

Elektriciteit
Van het gas afgaan, heeft ook gevolgen voor het elektriciteitsnet. Dit zal veel meer belast gaan worden, denk alleen maar aan elektrisch koken waar straks iedereen op aangewezen is. Om te zoeken naar alternatieven wordt er gewerkt aan een Regionaal Energie Strategie (RES). Hierin gaat het om de verdere ontwikkeling van wind- en zonne-energie. Maar waar gaan we de windmolens en de parken met zonnepanelen plaatsen? En hoe gaan we de opgewekte elektriciteit vervoeren naar de verdeelstations? Zijn deze daar wel voldoende op ingericht en is de capaciteit van de huidige leidingen voldoende? Veel vragen waar oplossingen voor gezocht moeten worden.

In de RES werken de gemeenten, waterschappen en netbeheerder Stedin nauw samen met verschillende andere partijen. Ook de CombiRaad draagt hier een steentje aan bij en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Conclusie
Hoewel er op zeer korte termijn nog niet veel zal veranderen, staan we voor een aantal ingrijpende wijzigingen.
De CombiRaad blijft waaks en zal alle bijeenkomsten blijven bezoeken om daar zijn mening te geven en te adviseren. Ook tijdens de jaarlijkse afspraken met de gemeenten zal hier aandacht voor zijn.

Delen

© CombiRaad 2022 - Design & realisatie: USEcc