CombiRaad CR-Visie6 BAG Kijfhoek H.I. AMbacht
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 8 mei 2020
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 6 - mei 2020

Hoe werkt een bewonersadviesgroep?

Een bewonersadviesgroep (BAG) is een groep bewoners die zich actief inzet om zaken in hun woongebouw of buurt te verbeteren. Dit is belangrijk voor huurders, want door het oprichten van een BAG kunnen zij meedenken over het beleid van Woonkracht10 en daar invloed op hebben.

Een BAG wordt meestal gestart door Woonkracht10 bij grote projecten in complexen zoals bij renovaties, onderhoud en energiemaatregelen. Ook kan een BAG gevormd worden als er constante problemen zijn in een buurt, waarbij het niet lukt om tot een oplossing komen, of als er een peiling nodig is onder de huurders.

Woonkracht10 inventariseert wie er zitting wil nemen in de BAG. Samen met de CombiRaad zorgt Woonkracht10 voor een gevarieerde samenstelling van de nieuw te vormen groep. Het doel is dat de leden van de BAG optreden als vertegenwoordigers van de overige huurders en hen een stem geven. Tijdens de oprichtingsvergadering worden de nieuwe BAG-leden wegwijs gemaakt in de werkwijze van de BAG en ondertekenen zij het BAG-protocol.

Bewonersinitiatief
Een BAG kan ook op initiatief van een groep bewoners gestart worden. Dit was het geval bij het complex Kijfhoek in Hendrik-Ido-Ambacht waar de bewoners tegen gezamenlijke problemen aanliepen. Tijdens een bijeenkomst op 22 januari kregen zij uitleg over een BAG en werden de problemen besproken.
Zo stelden de huurders onder andere vragen over de camera’s die bij de gebouwen zijn geplaatst, defecte lampen in het woongebouw en kapot metselwerk. Een aantal zaken kon meteen worden opgepakt en doorgegeven aan Woonkracht10. Omdat er ook onderwerpen zijn die meer aandacht nodig hebben, of 

wellicht in de toekomst aan de orde komen, bestond bij de bewoners de wens om een BAG op te richten. Vijf personen hebben zich hiervoor aangemeld en inmiddels is de BAG van start gegaan. Elke zes tot acht weken komt deze groep bij elkaar om lopende en nieuwe zaken te bespreken.

Huurdersbelangen
Tijdens een project is er gewoonlijk minstens een keer per vier weken een BAG-overleg. De deelnemers zijn de BAG-leden, de gebiedsregisseur van Woonkracht10 en de gebiedscontactpersoon van de CombiRaad. Vaak is hierbij ook de projectleider aanwezig en een vertegenwoordiger van de aannemer, als dat nodig is. Tijdens dit overleg worden alle zaken rondom het project en ook de voortgang besproken. De BAG-leden zijn de ogen en oren van de bewoners; zij kunnen dus in het overleg vertellen over de wensen en vragen die in de buurt leven.

Voor onderwerpen die niet tot het volgende overleg kunnen wachten, kunnen de BAG-leden tussendoor altijd terecht bij de gebiedsregisseur van Woonkracht10 en de gebiedscontactpersoon van de CombiRaad. De BAG-leden worden gezien als de vertegenwoordigers van de huurders binnen het project. Door met elkaar samen te werken, kan een BAG zich inzetten voor de belangen van alle huurders. 

Evaluatie
Na afronding van een project wordt de BAG weer opgeheven, maar eerst vindt er nog een uitgebreide evaluatie plaats. Wat ging er fout, maar ook: wat ging er goed? Deze informatie is voor zowel Woonkracht10 als de CombiRaad waardevol en bruikbaar voor een volgend project.

Delen

© CombiRaad 2022 - Design & realisatie: USEcc