Combiraad_CRVisie_Stellingmolen

Publicatiedatum 8 november 2018
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 3 - november 2018

Woonkracht10 geeft haar vastgoed een kwaliteitsimpuls

Het verheugt de CombiRaad dat Woonkracht10 zich inspant om met groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw de kwaliteit van haar vastgoed te verbeteren. Deze activiteiten hebben een positief effect op de woning, de directe woonomgeving en de klanttevredenheid. Ook verbeteren de veiligheid, gezondheid, beleving en energieprestaties hierdoor.

Honderden woningen zijn recent, of worden binnenkort, door Woonkracht10 aangepakt. Het doel is om gepland onderhoud uit te voeren, de woningen duurzaam en energiezuiniger te maken en ook de uitstraling te verbeteren. Voor deze ingrepen zijn tientallen miljoenen euro’s nodig.

Een praktijkvoorbeeld: Stellingmolen eindelijk gestart!
De CombiRaad sprak met Peter Kattevilder, projectleider bij Woonkracht10, over onderhoudsproject de Stellingmolen in Papendrecht. Daar worden de woningen 125-155 en 320-498 verbeterd.

Veranderde plannen
“In 2018 is er eindelijk duidelijkheid gekomen voor de bewoners over de onderhoudsplannen in de Stellingmolen. In de periode daarvoor zijn er plannen gepresenteerd die weer werden gewijzigd. Daardoor ontstond er onrust in de wijk”, aldus Peter Kattevilder. “Om de bewoners te raadplegen en bij de onderhoudsplannen te betrekken, is een oproep aan hen gedaan om zitting te nemen in de BAG. Hierop hebben zich tien bewoners aangemeld. Intussen hebben twee bewoners zich teruggetrokken.” 

Gespreksonderwerpen BAG
In de BAG worden onder andere de onderhoudsplannen en

onderhoudswensen besproken. Naar aanleiding van de inspecties van aannemer De Goede Vastgoedonderhoud is er uitvoerig met de BAG overlegd. Peter: “Hieruit kwam naar voren dat vervanging van de kozijnen door kunststofkozijnen de beste optieis.”

“Verder bracht de BAG nog extra wensen in, dat leverde soms hevige discussies op. Een wens was bijvoorbeeld dat er nieuwe voordeuren geplaatst zouden worden. Na nogal wat aandringen van de kant van de BAG, zijn er nieuwe voordeuren in het plan opgenomen. Ook heeft de BAG geregeld dat er inspraak was over de verfkleuren, de kleur van de houten delen van de borstwering, één grote ruit in het woonkamerkozijn en isolatieglas boven de voordeur. Sommige wensen zijn echter niet doorgegaan, zoals het buitenplafond boven de voordeur en een klepraam in de badkamer. Dat laatste wordt niet gedaan, omdat er dan nog maar weinig glas overblijft naast het ventilatierooster.”

De BAG laat zich horen
“De BAG is erg actief in een wijk met mondige bewoners. Die mondigheid klinkt af en toe ook door in de BAG. Als ze niet op één lijn zitten, komen ze uiteindelijk toch wel met een gezamenlijk standpunt. Bewoners zijn het soms niet eens met de keuzes die worden gemaakt en vertellen dat ze liever iets anders zien. Helaas is er geen ruimte voor individuele keuzes.”

Samenwerking leidt tot beter eindresultaat
Peter Kattevilder besluit: “De verwachting overheerst dat er in de Stellingmolen uiteindelijk een goed plan gerealiseerd wordt, mede dankzij de actieve inbreng van de BAG.”

Delen

© CombiRaad 2021 - Design & realisatie: USEcc