Publicatiedatum 8 november 2018
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 3 - november 2018

CombiRaad Leo Hartkoren

Beste huurders,

Het zal u niet ontgaan zijn: ‘Nederland moet in 2050 gasvrij zijn’. Een enorme opgave die nogal wat vraagt van de samenleving. Ook Woonkracht10 ziet zich voor die taak gesteld. De CombiRaad is verheugd dat Woonkracht10 die taak serieus neemt en het woningbezit nu al gereedmaakt voor de toekomst en daarmee haar maatschappelijke verantwoor-delijkheid neemt.

Woonkracht10 investeert in duurzaamheid. Dat biedt voordelen, zeker op de lange termijn. Minder gebruikmaken van de eindige energiebronnen, beperken van de woonlasten en verbeteren van het wooncomfort. 

De ambitie van Woonkracht10 is dat in 2035 alle woningen gasloos zijn en er zo veel mogelijk aansluiting is op een warmtenet. Een ambitieus plan, dat met de inzet van alle betrokkenen kan worden verwezenlijkt. De noodzakelijke maatregelen zullen ervoor zorgen dat huurders van Woonkracht10 wonen in huizen die toekomstbestendig zijn, maar vooral een veilige en comfortabele woonomgeving bieden.

De CombiRaad volgt de ontwikkelingen nauwlettend en ondersteunt de plannen van Woonkracht10 van harte.

Leo Hartkoren, voorzitter CombiRaad

Delen

© CombiRaad 2021 - Design & realisatie: USEcc