CombiRaad_CRVisie_AnnemiekeVanDerKooij

Publicatiedatum 8 november 2018
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 3 - november 2018

Scheidend huurderscommissaris Annemieke van der Kooij 
Hart voor de sociale volkshuisvesting

Na vier jaar als huurderscommissaris zitting te hebben gehad in de raad van commissarissen van Woonkracht10, treedt Annemieke van der Kooij terug. Wij nemen afscheid van een markant commissaris die een stimulerende invloed had op de CombiRaad. Zij gaf iedereen de ruimte om zijn of haar punten naar voren te brengen zonder de effectiviteit en efficiency uit het oog te verliezen. Wij danken Annemieke voor de getoonde inzet waarmee zij een grote en waardevolle bijdrage heeft geleverd aan Woonkracht10 in het algemeen en aan de CombiRaad in het bijzonder.

Hoe kijk je terug op de periode dat je huurderscommissaris was
binnen de raad van commissarissen van Woonkracht10?Woonkracht10 heeft woelige jaren achter de rug. Door interne koerswijzigingen, nieuwe wetgeving, wisselingen in het bestuur. Er zijn perioden geweest dat ook de huurders daar last van hadden en dat is jammer. Maar dat ligt nu achter ons. Woon-kracht10 is weer een gezonde organisatie die klantgericht werkt voor haar zittende en nieuwe huurders. Die de woningvoorraad vernieuwt en verduurzaamt. Die met huurdersraden en gemeenten het gesprek aangaat over de leefbaarheid in wijken en de betaalbaarheid van woningen. Ik vond het boeiend daar vanuit de raad van commissarissen een steentje aan te mogen bijdragen.

Hoe heb je de samenwerking met de CombiRaad ervaren?
Vier jaar geleden was ook de CombiRaad volop in beweging. 

Hoewel de CombiRaad een belangrijke partij is voor de raad van commissarissen, waren er geen vaste afspraken over het overleg. Daar hebben we structuur in aangebracht en dat werkt heel goed. Het bestuur van de CombiRaad schuift eenmaal per jaar aan bij de raad van commissarissen, en de huurderscommissarissen hebben twee keer per jaar overleg met de CombiRaad. Daarnaast bezoeken we gezamenlijk complexen, dat had ik achteraf nog meer willen doen. Want al wandelend en met huurders pratend zijn dat toch vaak de meest informatieve bijeenkomsten. 

Hoe denk je over het functioneren van de CombiRaad?
De CombiRaad zit goed in elkaar en er wordt door de leden hard gewerkt! Ze nemen hun rol bij de aanpak van complexen in bewonersadviesgroepen, maar denken even hard mee over het huur- en onderhoudsbeleid van Woonkracht10. Daarnaast zie ik dat de CombiRaad veel energie steekt in het overleg met andere huurdersorganisaties en gemeenten in de regio. Een goede zaak, want daar wordt veel beslist. De mensen uit de CombiRaad zijn echte samenwerkers… maar kritisch als het nodig is.

Ik ben verheugd dat de CombiRaad onlangs maar liefst vier nieuwe leden heeft gekregen. Zij brengen nieuwe energie, en dat is altijd goed. Ook in de komende periode ligt er volop werk. Ik wil de leden van de CombiRaad bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en voor de goede samenwerking!

Delen

© CombiRaad 2021 - Design & realisatie: USEcc