Publicatiedatum 8 november 2018
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 3 - november 2018

CombiRaad_CRVisie_HarryStruik

Harry Struik, een man met een sociaal hart

Via deze weg wil de CombiRaad een dankwoord uitspreken aan Harry Struik. Nu Harry Struik afscheid neemt als secretaris willen we stilstaan bij wat hij in de afgelopen jaren heeft betekend voor de CombiRaad.

Harry is vele jaren betrokken geweest bij de sociale huursector. In de periode 1998-2018, aanvankelijk bij de Huurdersvereniging Alblasserdam en later bij de CombiRaad, heeft hij zich als secretaris verdienstelijk gemaakt. Als bestuurslid onderhield hij nauwe contacten met de woningcorporatie. Naast zijn functie als secretaris was Harry ook bestuurslid bij de WMO-adviesraad in Alblasserdam en voorzitter van de Wijkkerngroep Kinderdijk.

Harry heeft zich sterk gemaakt voor de huurders van Woonkracht10 en eraan bijgedragen dat die huurders beschikken over een prettige woonomgeving. Hij heeft ook aan de wieg gestaan van vele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de sociale huursector. Harry heeft zeker een bijdrage geleverd aan wat de CombiRaad nu is. Een secretaris die de problemen niet liet sluimeren maar direct aanpakte en respect afdwong door zijn kundigheid, oprechtheid en de moeite die hij altijd deed om bruggen te slaan. Hij was open in de omgang, zowel binnen de CombiRaad maar ook daarbuiten. Prijzenswaardig was zijn inzet en de waardevolle resultaten die dankzij hem zijn behaald.

Hij laat een secretariaat achter dat geordend en up-to-date is. Een goede basis om op voort te bouwen.

Harry, wat hebben we prettig samengewerkt! Dank daarvoor. Leo Hartkoren, voorzitter CombiRaad

Delen

© CombiRaad 2021 - Design & realisatie: USEcc