Combiraad_CRVisie_NeesvanderWaal

Publicatiedatum 8 november 2018
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 3 - november 2018

Een bevlogen, betrokken en gemotiveerd BAG-lid vertelt...

Tijdens het onderhoudsproject aan de Stellingmolen is een bewonersadviesgroep actief. Deze BAG komt op voor de belangen van alle medehuurders in de wijk en is tevens hun aanspreekpunt. Eén van de BAG-leden is Nees van der Waal. Hij vertelt over zijn ervaringen.

Wat vind je van het functioneren van de BAG bij het begin van dit project?
De BAG functioneert op dit moment goed. Als BAG zijn we er om de belangen van alle medehuurders in de wijk te behartigen. Dat besef moet nog wel groeien.

Hoe vond je de presentatie van de plannen tijdens de bewonersbijeenkomst?
Woonkracht10 en aannemer De Goede hebben een keurige presentatie gegeven, waar ruimte was om direct vragen te stellen. Ook na de bijeenkomst kwamen er veel vragen vanuit de wijk over de voorgenomen plannen van Woonkracht10. Die vragen zijn vervolgens tijdens diverse BAG-overleggen besproken en beantwoord.

Hoe ervaar je de onderlinge samenwerking tussen de BAG-leden?
De BAG bestond in het begin uit tien leden. Twee leden hebben zich inmiddels terugtrokken, we zijn nu dus met acht leden: vijf dames en drie heren. Het is duidelijk dat we als team bij het project betrokken moeten zijn. We zitten niet voor onszelf in de BAG, maar juist om op te komen voor de belangen van onze medebewoners. Daar moeten we nog aan wennen, maar dat zal best goedkomen.

Waarderen de medebewoners de inbreng van de BAG tijdens dit proces?
De BAG kan volgens mij van grote betekenis zijn, en in het voordeel werken van alle bewoners. Dan is het natuurlijk wel

belangrijk dat zij vertrouwen hebben in de BAG. Dat gaat nu nog een beetje moeizaam. Dat moet misschien ook nog groeien. 

Vind je dat de huurders/BAG invloed kunnen hebben op de voorgenomen plannen?
Ik denk dat de BAG echt invloed kan uitoefenen, mits er met alle partijen constructief overleg mogelijk is. Dat gaat soms wat moeizaam. De BAG heeft een WhatsApp-groep opgericht, zodat we onderling goed kunnen communiceren. Rafel den Ouden is als gebiedscontactpersoon van de CombiRaad daar ook bij aangesloten.

Ben je van mening dat je als BAG-lid voordeel kunt halen uit een onderhoudsproject?
Niet voor mijzelf, maar wel voor alle medebewoners. We zijn tenslotte geen BAG-lid voor onszelf, dus is het belangrijk dat die medebewoners de BAG vertrouwen en de inzet waarderen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de uitvoering van de werkzaamheden een mooie wijk oplevert waar we het allemaal naar ons zin hebben. Dat zou het doel van iedereen moeten zijn.

Hoe is de samenwerking met Woonkracht10?
Die is goed. Met Peter Kattevilder, de projectleider van Woonkracht10, kunnen we goed praten over technische zaken. Hij biedt een luisterend oor en dat is fijn. Datzelfde geldt voor de projectleider van aannemer De Goede, Frans Schreuder.

Zie je op tegen de komende werkzaamheden?
Helemaal niet, ik ben blij dat ze gaan beginnen. Dan krijg ik een woning die aan de eisen voldoet. Geen vocht en kou meer, en hopelijk zijn alle onderhoudsproblemen dan ook voorbij. Ik hoop dat echt en heb daar ook wel vertrouwen in. Zonder vertrouwen in elkaar begin je niets.

CombiRaad-CRVisie-Stellingmolen

Delen

© CombiRaad 2021 - Design & realisatie: USEcc