Publicatiedatum 8 november 2018
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 3 - november 2018

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid, wat betekent dat precies en hoe breng je dat in de praktijk? En wat houdt de term ‘duurzaamheid’ nu eigenlijk in? De officiële definitie luidt: ‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. 

Dat is een hele mond vol. Maar eigenlijk betekent het dat we verstandig met onze aarde moeten omgaan. Dat we rekening houden met onze kinderen en de generaties daarna, zodat zij hier prettig kunnen leven en kunnen voorzien in alles waar behoefte aan is.

Hoe ziet ons leven eruit in 2050?
De doemscenario’s van smeltende ijsbergen en vervuilde rivieren kennen we inmiddels wel. Maar kan het ook anders? Wie goed om zich heen kijkt, ziet dat er al veel gebeurt. We kijken steeds kritischer naar onze manier van wonen, werken, reizen, leren en gezond blijven. We vragen ons af hoeveel we met elkaar produceren en consumeren. En we worden ons bewust van hoe het beter kan. Maar hoe versnellen we de veranderingen die we willen?

Onze kijk op de wereld
Wij mensen hebben een bijzondere plek in de wereld. In de loop van de tijd is het echter misgegaan. In de economie hield men zich alleen maar bezig met één waarde: geld. Met vele andere waarden ging het helemaal fout. Gaandeweg werd er meer nagedacht over hoe we kunnen samenleven op een manier die verdere schade voorkomt. Die ideeën kregen vorm in het begrip duurzaamheid. Wie zijn blik richt op een duurzame wereld ziet een wereld waarin iedereen een eerlijk aandeel heeft in welvaart, gezondheid en geluk. Met een rijke natuur en een veilig klimaat. Een wereld waar alles zo georganiseerd is dat we die weelde ook kunnen volhouden.

Transitie
Nu zoeken we actief naar manieren om de gewenste duurzaamheid te bereiken. Daar zijn veranderingen voor nodig. Dat noemen we transitie; de overgang naar een samenleving die zo is georganiseerd dat iedereen verzekerd is van welvaart, geluk en gezondheid. Ook in de toekomst. Bewustwording is daarbij van groot belang. Daarom volgen wij de duurzaamheidsvisie, de planvorming en het duurzaamheidsplan van Woonkracht10 op de voet.

U bent een belangrijke partij bij het realiseren van verduurzaming
Als huurder kunt u met uw betrokkenheid veel verschil maken. U kunt meehelpen om de plannen die leiden tot verduurzaming uit te voeren. Een voorbeeld uit de praktijk? Het energieverbruik kunnen we verder terugdringen door ervoor te zorgen dat we op de juiste manier omgaan met nieuwe installatietechnieken. Dit leidt ook tot lagere woonlasten en comfortabel wonen. Wanneer de verduurzamingsplannen per wijk of complex concreter worden, wordt u als huurder daar ruim op tijd bij betrokken. Wanneer mogelijk en gewenst, hebt u inspraak op bijvoorbeeld de afwerking in de woningen. Minimaal 70% van de huurders moet akkoord gaan met de voorgenomen maatregelen om bij 100% van de woningen tot uitvoering van die maatregelen over te gaan. U als huurder moet dus goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden.

Wat betekent het voor u als huurder
Concreet betekent dit dat in de toekomst niet meer gekookt wordt op een gastoestel maar elektrisch, bijvoorbeeld door inductie. Voor het verwarmen van de woning en het leveren van warm water zal de cv-ketel plaatsmaken voor een warmtenet. Een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen zal ervoor zorgen dat deze verandering zo soepel mogelijk verloopt.

Delen

© CombiRaad 2021 - Design & realisatie: USEcc