CombiRaad_Huurderscommissarissen
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 4 november 2019
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 5 - november 2019

Wijzigingen in de raad van commissarissen

Iedere woningcorporatie heeft een raad van commissarissen of een raad van toezicht. Deze raad moet in de gaten houden of het bestuur van een woningcorporatie zijn werk goed doet en kan het bestuur hierover advies geven. Daarnaast is er regelmatig overleg met de CombiRaad. Verder ziet de raad toe op de manier waarop Woonkracht10 relaties onderhoudt met huurders, de CombiRaad, gemeenten en andere partners.

In zo’n raad van commissarissen zijn niet alleen mensen actief die door de raad zelf worden gekozen en benoemd, maar ook mensen die door de huurders zijn uitgekozen. Elke huurdersorganisatie, dus ook de CombiRaad, heeft het recht een bindende voordracht te doen voor leden van de raad van commissarissen.

Twee nieuwe huurderscommissarissen
Na het terugtreden van de huurderscommissarissen Annemieke van der Kooij en Paul Kouijzer verwelkomt de CombiRaad ter invulling van deze vrijgekomen functies twee nieuwe huurderscommissarissen. Hiermee beschikt de raad van commissarissen in de nieuwe samenstelling over de gewenste deskundigheid en expertise om de rol als toezichthouder goed te kunnen blijven vervullen.

In deze editie stellen de twee nieuwe huurderscommissarissen zich graag aan u voor:

Antoinette van Heijningen
"Waarom bent u huurderscommissaris?"
“De meeste mensen willen graag iets betekenen voor anderen. Behulpzaam zijn, de wereld een beetje mooier maken, ervaringen delen en met wat zij weten anderen blij maken. Een geluksprofessor zei eens dat je voor geluk maar twee woorden nodig hebt: Andere Mensen. Daar geloof ik ook in. Met de kennis en ervaring die ik heb, wil ik me graag inzetten voor andere mensen. Daarom ben ik ruim vier jaar geleden huurderscommissaris geworden, eerst bij Hoekse Waard Wonen in Oud Beijerland waar ik recent ben herbenoemd. Sinds 1 juni 2019 dus ook bij Woonkracht 10 te Zwijndrecht. Daar ben ik voorzitter van de Remuneratiecommissie, die de werkgeversrol vervult en toezicht houdt op alle personeels- en organisatiekwesties.”

"Wat doet u daarnaast zoal?"
“Toen zo’n 10 jaar geleden de crisis in de bouw uitbrak, heb ik samen met anderen een platform opgericht. Hier brachten we vertegenwoordigers uit alle sectoren van de bouw bij elkaar om te praten over de toekomst. Dit zijn onder andere gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, bouwers en beleggers. Omdatik in Dordrecht gewerkt heb, kende ik Villa Augustus en de watertoren. En zo kwam het dat we deze groep het Watertoren-beraad noemden. Nog steeds praten we over alle nieuwe ontwikkelingen rondom wonen, zoals van het gas af. Daarnaast

voeren we samen studies uit, bijvoorbeeld naar de leefbaarheid van wijken die opgeknapt moeten worden. De laatste jaren werk ik in heel Nederland als een van de experts woningbouw. Een project waar ik op dit moment met veel passie aan werk met corporaties rondom Den Bosch en een grote zorgorganisatie, maakt het mogelijk dat mensen met dementie in hun eigen buurt kunnen blijven wonen in kleine woon-zorgcomplexen.”

Samenwerken
“Maar de stenen worden bijna bijzaak als we beseffen hoe belangrijk het is om na te denken over hoe we een buurt gezellig maken, voor onze oudere huurders zorgen en het wonen betaalbaar houden. Ik heb nu al grote bewondering voor de rol die de CombiRaad vervult. Samen met ons bestuur worden er mooie voorstellen ontwikkeld om dicht bij de huurders te staan en ons in te zetten voor het sociaal domein. Hopelijk gaan we samen nog vele mooie projecten realiseren en mag ik eraan bijdragen andere mensen een beetje gelukkiger te maken. Ik zie er naar uit.”

Jan-Willem van Beek
Even voorstellen
“Het is alweer 36 jaar geleden dat ik in mijn studietijd, door vrijwilligerswerk bij de Leidse Rechtswinkel, met volkshuisvesting en woningcorporaties in contact kwam. Die wereld greep me en heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. Mijn loopbaan voerde me langs verschillende tussenstations. Via brancheorganisaties, vastgoedmanagement en advocatuur belandde ik 8 jaar geleden bij een financiële instelling (svn.nl) waar ik momenteel bestuurder ben.

” Wat doet u bij Woonkracht 10? “
De raad van commissarissen ziet erop toe dat Woonkracht 10 haar maatschappelijke taak goed invult, dat de financiële continuïteit gewaarborgd is en dat de corporatie integer en transparant handelt. Dat betekent controleren, maar zeker ook inspireren. We doen dat als team, maar ook afzonderlijk met eigen aandachtsgebieden. Woonkracht10 werkt volgens het driekamermodel: financiën, vastgoed, maatschappelijke meerwaarde. De maatschappelijke meerwaarde heeft daarbij mijn bijzondere aandacht. Je zou dat ook het volkshuisvestelijk belang kunnen noemen. Het belang van de zittende huurders valt daar onder, maar ook dat van toekomstige huurders. Zo kijk ik als commissaris naar alles wat Woonkracht10 doet en van plan is te gaan doen.

” Wat is uw eerste indruk? “
Natuurlijk moet je als commissaris, wil je recht van spreken hebben, je verdiepen in de corporatie. Woonkracht10 heeft me verrast. De medewerkers, de woonkernen maar zeker ook de CombiRaad. We mogen ons gelukkig prijzen met zo’n samenwerkingspartner. Volgens mij komen er heel mooie jaren aan!”

Delen

© CombiRaad 2022 - Design & realisatie: USEcc