CombiRaad CR-Visie5 bestuur
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 20 mei 2022
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 10 - mei 2022

‘Een nieuwe tijd van bouwen breekt aan’

Beste huurders, voor u ligt alweer de vijfde editie van de CR Visie.

De CombiRaad maakt een grote ontwikkeling door. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een nieuwe, krachtiger organisatie. Dat heeft nog aardig wat voeten in de aarde gehad en ik ben blij dat we hebben doorgezet. Want hoewel enkele bestuursleden in de afgelopen periode afscheid hebben genomen van de CombiRaad, zijn we toch in staat geweest het verlies aan kennis en competenties op te vangen. Het is gelukt om nagenoeg het hele team op orde te krijgen. De CombiRaad is weer op sterkte en beschikt over de juiste kwaliteiten om de ingewikkelde materie in ‘huurdersland’ tegemoet te treden.

En die ontwikkelingen zijn enorm. Energietransitie, duurzaamheid en tal van andere ontwikkelingen waarmee grote investeringen van Woonkracht10 gemoeid zijn. Dit vraagt bij de CombiRaad om daadkracht en zakelijkheid, maar altijd met de belangen van de huurder voorop. Daarbij benutten we de contacten met Woonkracht10 die leiden tot een gezonde dynamiek. Samenwerking, waarbij een wederzijdse positieve beïnvloeding ontstaat: elkaar inspireren!

In de samenwerking met Woonkracht10 is de CombiRaad gericht op het aanbieden van goede en betaalbare woningen in een nette, schone en veilige buurt waar het voor iedereen prettig wonen is. En dat in een omgeving waar mensen met verschillende leefstijlen en inkomens met elkaar samenleven.

Ik wil maar zeggen: de CombiRaad heeft vernieuwing in zijn DNA. Ondertussen mogen we ook trots zijn op de zaken die gewoon verdergaan. We blijven in de dialoog met Woonkracht10 steeds de belangen van de huurders voor ogen houden. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, komen we soms tot nieuwe inzichten. Echt naar elkaar luisteren vormt hiervoor de basis. Gezamenlijk onderzoeken we voortdurend de thema’s waar alle betrokkenen de komende tien, twintig jaar mogelijk mee te maken krijgen en die grote gevolgen hebben voor onze samenleving. Wij herkennen en erkennen daarbij vooral de omvangrijke maatschappelijke en financiële impact ervan. De CombiRaad is gedreven en op een bijna gretige manier kijken we vooruit, zodat we ruim op tijd de antwoorden klaar hebben op de grote vragen van de toekomst.

Leo Hartkoren, voorzitter CombiRaad

Delen

© CombiRaad 2022 - Design & realisatie: USEcc