CombiRaad_EdwinLooye_IndischeBuurt

Publicatiedatum 4 november 2019
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 5 - november 2019

Edwin Looye, gebiedscontactpersoon voor de CombiRaad in Zwijndrecht
Waarom een bewonersadviesgroep (BAG) zo belangrijk is

De bewonersadviesgroep (BAG) in de Indische buurt/Corridor-West in Zwijndrecht is samengesteld en actief. Woonkracht10 deed in het voorjaar van 2018 een oproep aan de bewoners om zich voor de BAG aan te melden. De woningcorporatie was namelijk van plan om in deze wijk de woningen grondig te renoveren, te slopen of nieuw te bouwen. Op deze oproep
reageerden zes mensen die ook allen zitting namen in de BAG.

Onduidelijkheid
In de wijk was veel onrust en onvrede. Allerlei geruchten deden de ronde en niemand wist precies wat er zou gaan gebeuren met de woningen. Nadat Woonkracht10 aankondigde een BAG samen te willen stellen, werd de onrust eigenlijk alleen maar groter. Het plan was om de wijk onderhanden te nemen, maar na het samenstellen van de BAG hield de berichtgeving hierover op.
Dit terwijl Woonkracht10 juist had aangekondigd voor de zomer van 2018 duidelijkheid te geven over de toekomst van de woningen. Het gebrek aan communicatie had een belangrijke reden. De gemeente Zwijndrecht presenteerde namelijk onverwacht het plan ‘Spoorzone’, dat een dikke streep trok door de plannen van Woonkracht10.

Vertrouwen verloren
De inmiddels gevormde BAG vond dat dit geen aanleiding voor Woonkracht10 mocht zijn om de bewoners niet nader te informeren. Door jarenlang achterstallig onderhoud en het gebrek aan communicatie was het vertrouwen in de woning-corporatie bij de bewoners tot het nulpunt gedaald. In de BAG-vergadering van 25 september 2018 stelde Woonkracht10 voor om de bewoners alsnog een brief te sturen. De BAG vond echter dat het vertrouwen bij de inwoners zo laag was dat een brief geen zin zou hebben. Zij stelde voor om een inloopbijeenkomst te organiseren voor alle bewoners, in samenwerking met de gemeente en de wijkagenten. Tijdens deze bijeenkomst konden bewoners de mogelijkheid krijgen hun onvrede te uiten, maar het was ook een kans om te inventariseren waar de knelpunten in de wijk en in de woningen zitten.

Concreet beleid
De BAG stelde aan Woonkracht10 de eis om niet alleen te luisteren en te inventariseren. Er moest ook concreet beleid komen om acute problemen op te lossen én om te laten zien dat de woningcorporatie de bewoners serieus nam door alvast een maatregel af te kondigen. Woonkracht10 beloofde om in elk geval voor de winter alvast de achterpadverlichting aan te brengen.

Inloopbijeenkomst
Op 18 oktober 2018 werd in wijkgebouw ‘Hart van Meerdervoort’ een massaal bezochte inloopbijeenkomst gehouden. Woonkracht10 was aanwezig, er was een kraam van de Buurtaanpak en een hoek waarin de gemeente een toelichting gaf over de voorlopige plannen rondom het project ‘Spoorzone’. Ook

de wijkagenten waren aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd het Woonkracht10 en de gemeente pas echt duidelijk hoe groot de onrust en de problemen in de wijk waren. Dit heeft ervoor gezorgd dat Woonkracht10 in november 2018 startte met huisbezoeken. De bewoners in de wijk werden huis-aan-huis bezocht en konden in een persoonlijk gesprek aangeven wat hun grootste problemen waren.

Voorlopige oplossingen
Eind december 2018 waren de huisbezoeken afgerond en geëvalueerd. Meteen daarna begon Woonkracht10 met het oplossen van de ergste problemen in de woningen. In de badkamers, en zo nodig in de toiletten en keukens, werd een afzuigsysteem geïnstalleerd om het vochtprobleem terug te dringen. Om de ergste tocht te verhelpen, werd purschuim aangebracht in de hoek van het dakbeschot en de muur op zolder. Verder is met tochtstrippen de tochtwering bij ramen en deuren verbeterd. Waar nodig zijn extra raamboompjes aangebracht en werden blootliggende verwarmingsleidingen geïsoleerd. Pas tegen de zomer van 2019 wordt een definitief besluit genomen over de toekomst van de woningen. Om verdere verpaupering te voorkomen, zal in het voorjaar van 2019 ook de buitenboel worden geschilderd.
De Buurtaanpak organiseert in het voorjaar van 2019 een actie om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Samen met de bewoners worden de voortuintjes van de woningen netjes gemaakt en ook het niet binnen de lijnen parkeren wordt aangepakt.

Positieve inbreng BAG
In de periode september 2018 t/m februari 2019 is veel gebeurd. Het initiatief voor de inloopbijeenkomst lag vooral bij de BAG en dit heeft veel teweeggebracht. Het belangrijkste is dat de bewoners in de wijk zich hierdoor eindelijk gehoord en serieus genomen voelen. De acties van Woonkracht10 die uit de bijeenkomst zijn voortgekomen, ervaren de bewoners over het algemeen als zeer positief. Dat is goed voor de sfeer in de wijk. Daarnaast heeft de BAG ook aan Woonkracht10 gevraagd de huren te bevriezen zolang er geen duidelijkheid is over de toekomst van de woningen. Ook daaraan heeft Woonkracht10 inmiddels gehoorgegeven.

Samenwerking
Tijdens het hele proces zijn Woonkracht10 en de BAG met elkaar in gesprek geble- ven. Daarnaast onderhield de BAG het contact met de Buurtaanpak van de gemeente Zwijndrecht. De samenwerking tussen BAG en Woonkracht10 en de gemeente is uitermate goed, al blijft de BAG de ontwikkelingen kritisch volgen. Dankzij het oprichten van de BAG hebben de bewoners in de wijk niet alleen een stem gekregen, maar kunnen ze ook iets betekenen om hun huis en wijk leefbaarder te maken.

CombiRaad_EdwinLooye_deurkozijn_IndischeBuurt

Delen

© CombiRaad 2021 - Design & realisatie: USEcc