Publicatiedatum 6 mei 2019
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 4 - mei 2019

CombiRaad_Rafel-den-Ouden_markant-figuur

Rafel den Ouden teruggetreden als bestuurslid
Rafel den Ouden, een markant figuur

Voor Rafel den Ouden was geen moeite te veel om zich volledig in te zetten voor de belangenbehartiging van alle huurders van Woonkracht10. Gestructureerd en doelbewust. Hij ging daarbij uit van het principe ‘bewustzijn dat er eenmaal is, gaat nooit meer weg’. In zijn kenmerkende manier van werken stond altijd het contact met huurders en andere betrokkenen voorop.

Rafel heeft zich niet alleen voor de CombiRaad ingezet. Hij was ook zeer betrokken bij het Gezamenlijk Overleg Huurdersvertegenwoordigingen Drechtsteden (GOHD), bij de Prestatie Afspraken Lange Termijn (PALT) Drechtsteden en hij was actief in de Stuurgroep Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH).

We hebben samen veel hoogtepunten, maar ook dieptepunten meegemaakt. Steeds weer was de uitkomst: ‘we hebben het geklaard’. Het besluit van Rafel om zijn bestuursfunctie ter beschikking te stellen, kwam onverwacht.
De CombiRaad betreurt ten zeerste dat hij terugtreedt. De uitdaging voor ons blijft om de belangen van alle huurders van Woonkracht10 zo goed mogelijk te behartigen. Dat is waar Rafel ook altijd voor knokte.

Tijdens de jarenlange samenwerking waarin wij lief en leed deelden, zowel binnen als buiten de CombiRaad, voelde onze band als maatjes. Rafel, dank voor je niet aflatende inzet en voor je vriendschap die altijd in herinnering
zal blijven.

Leo Hartkoren - voorzitter CombiRaad

Delen

© CombiRaad 2021 - Design & realisatie: USEcc