CombiRaad_Huurverhoging2019

Publicatiedatum 17 mei 2021
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 8 - mei 2021

Huurverhoging per 1 juli 2019

Met het nieuwe landelijke huurakkoord hebben woning-corporaties, de Woonbond en het ministerie van Binnenlandse Zaken duidelijke afspraken over huurverhogingen gemaakt. Deze moeten nog verder uitgewerkt worden.

Woonkracht10 en de CombiRaad zetten zich al jaren in om de huren betaalbaar te houden. Beide vanuit hun eigen doel-stellingen. Tegelijkertijd is er ook veel geld nodig voor onderhoud, nieuwbouw, sociale verbeteringen, verduurzaming én het betalen van belastingen. Nu al gaat zo’n 25 tot 35 procent van de huurinkomsten naar de belastingen.

Na uitgebreid overleg hebben Woonkracht10 en de CombiRaad bepaald dat de huurverhoging per 1 juli 2019 beperkt wordt doorgevoerd.

Die onderlinge overleggen, het wettelijk kader huurverhoging 2019, het kader Sociaal Huurakkoord Woonbond Aedes én het verkregen inzicht in de grootte van de investeringen die Woonkracht10 de komende jaren moet doen, hebben onderstaand matigingsvoorstel opgeleverd.

  • Een inflatievolgende huurverhoging van 1,6% voor de huishoudens met een inkomen lager dan € 46.250 en huishoudens die behoren tot de uitzonderingscategorieën.
  • Voor deze groep de huurprijzen aftoppen op de liberalisatie-grens of bevriezen als de huidige netto huur hier al boven zit.
  • Inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,6% voor de inkomens vanaf € 46.250.

Voor deze groep wordt de huurprijs niet afgetopt op de liberalisatiegrens, maar is de maximale huur volgens WWS de grens.

en verder:

  • Huurders met een aantoonbaar lager inkomen dan € 46.250 komen in aanmerking voor het aanpassen van de huurverhoging naar inflatie. Hiervoor kunnen zij een bezwaar indienen.
  • Naast de uitzonderingsgroep van AOW-gerechtigden en huishoudens van vier of meer personen, blijft het voor de aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten mogelijk om bezwaar aan te tekenen.

Wanneer u de huurverhogingen, zoals de Rijksoverheid die heeft bepaald, vergelijkt met de huurverhogingen die Woonkracht10 doorvoert, dan ziet u dat ervoor gekozen is de lage inkomens te ontzien. Daardoor zijn de voorstellen van Woonkracht10 zeker redelijk te noemen

Delen

© CombiRaad 2021 - Design & realisatie: USEcc