CombiRaad_verwaarloosde tuin

Publicatiedatum 17 mei 2021
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 8 - mei 2021

Een schone, fijne en veilige woonomgeving
U bent zelf medeverantwoordelijk

Onlangs besloot een corporatie iets te doen aan de verwaar-loosde tuinen in een straat. Ze stuurde een brief naar de bewoners, met foto’s van tuintjes die niet door de beugel konden. De reacties van de bewoners logen er niet om: Schandpaal! Stasi-praktijken! Wat opvalt is dat de discussie niet gaat over de tuinen en het gedrag van de bewoners, maar over de corporatie.

Is het betutteling of...
Is het eigenlijk wel nodig dat instanties, zoals woningcorporaties, zich bemoeien met het leven van huurders? Kunnen we dat niet gewoon achterwege laten en ervan uitgaan dat mensen zelf mogen weten hoe ze wonen? In het geval van corporaties zijn er drie argumenten die ervoor pleiten dat zij zich bemoeien met het woongedrag van huurders:

1. Juridisch
De wet gaat niet uit van vrijheid-blijheid en legt duidelijke spelregels voor prettig wonen vast. Verhuurders hebben een verplichting om op te treden tegen huurders die overlast veroorzaken. Daarnaast moet de huurder de huur betalen, de woning netjes bewonen en onderhouden, de tuin onderhouden en gemeenschappelijke ruimten schoon en leeg houden.

2. Prettig wonen
Iedereen is gebaat bij een leefbare buurt waar het prettig wonen is. Voor de verhuurder levert dit naast tevreden huurders ook een goede verhuurbaarheid en lage beheerkosten op. Ook is het van belang dat mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning, kunnen rekenen op een fijne en veilige plek.

3. Kosten van verloedering
Corporaties moeten doelmatig omgaan gaan met hun middelen. In een prettige, schone en veilige omgeving gedragen mensen zich socialer en zijn er minder vernielingen en ongewenst gedrag. 

Het omgekeerde is ook waar. In een verloederde omgeving gaat het snel van kwaad tot erger. Overlast, schades en leegstand liggen dan op de loer. De rekening hiervan komt vrijwel altijd bij de corporatie terecht. Denk aan intensiever beheer, herstel van schades, opknappen van uitgewoonde woningen en leefbaar-heidsprojecten. Deze kosten verminderen de mogelijkheden om te investeren in nieuwbouw en duurzaamheid. Daarom is het voor iedereen beter deze kosten te voorkomen.

Voorlichting en bewustwording
Bemoeien met de individuele levenssfeer wordt ervaren als bevoogdend. Het is niet de bedoeling om burgers of huurders te pesten, maar om een algemeen belang te dienen. Maar die boodschap komt blijkbaar niet over.

De brief van de corporatie kwam voor de huurders uit de lucht vallen. Ze lijken zich ook van geen kwaad bewust. Een tuin dient een verzorgde indruk te maken, wat in elk geval betekent dat gras regelmatig gemaaid moet worden, onkruid verwijderd, dode beplanting vervangen, enzovoort. Blijkbaar is dit bij de huurders niet bekend en zijn ze niet eerder gewezen op het tuinonderhoud.

De belangrijkste tip is daarom om meer aan bewustwording en voorlichting te doen. Want een paar verwaarloosde
tuinen hebben duidelijk effect op de leefbaarheid in de buurt. En het is belangrijk gebleken om portieken en galerijen leeg en schoon te houden.

Daarnaast is het belangrijk om de huurder regelmatig te wijzen op de regels en hun verantwoordelijkheden voor prettig wonen. Een verhuurder die zich bemoeit met ongewenst woongedrag van huurders doet dit niet om mensen te betuttelen, maar om het algemeen belang te dienen.

Delen

© CombiRaad 2021 - Design & realisatie: USEcc