CombiRaad Huurbeleid
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 24 mei 2024
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 14 - mei 2024

Huurbeleid 2023

De vaststelling van het huurbeleid 2023 is op een aantal punten anders geweest dan voorgaande jaren. Hierbij was de nieuwe woonvisie van het kabinet het meest belangrijk.

Gewoonlijk werd de huurverhoging gekoppeld aan het inflatiecijfer. In 2023 is dit gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen. Daarnaast krijgen de huurders met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum een eenmalige huurverlaging. Zij gaan maximaal € 575,03 per maand betalen.

Met dit uitgangspunt zijn wij de onderhandelingen gestart: de maximale huurverhoging mag 3,1% zijn, waarbij de gemiddelde huurverhoging over het bezit niet hoger mag zijn dan 2,6%. Hierbij was ook het aantal woningen met een energielabel E, F of G belangrijk voor de CombiRaad.
Al wordt er hard gewerkt om deze woningen naar een hoger energielabel te brengen, voor ons kan het niet snel genoeg gaan. Toch zal het waarschijnlijk tot 2028 duren voordat er helemaal geen woningen met een E, F en G label meer zijn. Om hier toch 

nog wat aan te doen, is de functie van energiecoördinator in het leven geroepen. De energiecoördinator zal niet alleen adviseren over isolatiemogelijkheden, maar ook over de aanvullende financiële mogelijkheden die er vanuit de gemeente of het Rijk mogelijk zijn. Het inzetten van de vakmensen van Woonkracht10 is ook een mogelijkheid. 

In vier vergaderingen zijn de verschillende aspecten en mogelijkheden besproken en doorgerekend. Hierbij was niet zeker hoeveel huurders er aanspraak kunnen maken op de eenmalige huurverlaging. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een huurverhoging van 2,6% voor de sociale huurders. Voor de inkomensafhankelijke huurders (de zogenaamde scheefhuurders) wordt dit 4,6% of 6,1%, afhankelijk van het inkomen.

Daarnaast heeft de CombiRaad erop aangedrongen om te kijken of het programma van de E, F en G labels waar mogelijk versneld kan worden. Ook worden wij per kwartaal op de hoogte gehouden van de vorderingen van de energiecoördinator.

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc