CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 26 mei 2023
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 12 - mei 2023

Activiteiten van de CombiRaad

Regelmatig krijgen de leden van de CombiRaad de vraag: “Wat doen jullie eigenlijk?” Om hier meer inzicht in te geven, kunt u hier lezen welke activiteiten we tussen de twee verschijnings- data van de CR-Visie hebben uitgevoerd. In de periode oktober 2022 tot april 2023 hebben onderstaande activiteiten plaatsgevonden.

Bijeenkomsten
De voltallige CombiRaad heeft in deze periode viermaal vergaderd. Eén vergadering is gezamenlijk gehouden met de gehele Raad van Commissarissen, een andere vergadering ging over het Huurbeleid 2023. Daarbij waren het bestuur en management aanwezig.
Alle leden van de CombiRaad waren uitgenodigd voor een symposium van Woonkracht10 waarbij Elbert Roest, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, afscheid nam.

Adviesaanvragen
In deze periode zijn er twee adviesaanvragen behandeld. Doorstroombeleid en Huurbeleid 2023. Beide zijn met positief advies afgehandeld. Voor het huurbeleid met een aantal opmerkingen (zie het artikel Huurbeleid 2023).

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur heeft diverse overleggen gehad.

 • 2 keer bestuurlijk overleg met de bestuurders
 • 3 keer koffiemoment met de bestuurders (informeel overleg)
 • 3 keer overleg over het huurbeleid 2023
 • 3 keer overleg met Vastgoedsturing
 • 5 keer overleg met manager Wonen
 • 1 keer overleg met manager Verhuur
 • 2 keer overleg met GOHD (gezamenlijk overleg huurdersverenigingen Drechtsteden)
 • 5 keer overleg met de gemeenten over de prestatieafspraken
 • 3 keer overleg over het gewijzigde proces prestatieafspraken
 • 2 keer overleg HVC over het warmtenet
 • 1 keer rondleiding HVC
 • 3 keer overleg voortgang RGS (Resultaatgericht Samenwerken)
 • 3 sessies over de 4-jarige visitatie
 • 2 cursusdagen wonen bij het GOHD
 • 4 keer kwartaaloverleg met de gebiedsregisseurs
 • 1 keer overleg servicekosten
 • 1 keer Seminar 'Hulp bij huurders met betalingsachterstanden'
 • 1 keer interview voor het jaarverslag Woonkracht10
 • 1 keer deelname aan podcast
 • 1 keer meelopen bij het Service-Center

Bewonersadviesgroepen
Alle leden van de CombiRaad nemen deel aan de diverse bewonersadviesgroepen (BAG’s).

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc