CombiRaad Indische buurt Zwijndrecht
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 24 november 2023
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 13 - november 2023

Terugblik op project Indische buurt

De eerste fase van het sloop- en nieuwbouwproject in de Indische buurt in Zwijndrecht is afgerond. In september werden de sleutels overhandigd aan de nieuwe bewoners van de Sumatralaan. Voordat fase 2 van dit project van start gaat, blikken we nog even terug met Ben Ravenstijn (projectcontact-persoon van de CombiRaad) en Margot Broekema (sociaal projectleider van Woonkracht10).

Het is altijd goed om processen nog eens onder de loep te nemen en ervan te leren voor de volgende keer. Dit geldt natuurlijk ook voor de projecten van Woonkracht10. In de Indische buurt verliep alles voorspoedig tot aan het sloopwerk, daarna zat er het een en ander tegen. Als contactpersoon van de CombiRaad is Ben Ravenstijn op de hoogte van dit project. Hij is de verbindende schakel tussen de bewonersadviesgroep (BAG) en Woonkracht 10. “Om verschillende redenen liep dit project vertraging op, we kregen te maken met vandalisme en diefstal en vervolgens kwam de coronacrisis er nog eens overheen. Mensen konden elkaar niet meer ontmoeten en ook de inloopsessies zoals die in het voortraject werden georganiseerd, mochten niet meer. Daardoor werd de communicatie ernstig belemmerd”, vertelt Ben. Om de bewoners toch te informeren, werden nieuwsbrieven verstuurd. Achteraf blijkt dat alleen op deze manier communiceren door de bewoners toch als te eenzijdig wordt ervaren. “De mensen van Woonkracht10 hebben er alles aan gedaan, maar ook zij moesten zoeken naar alternatieven. En ja, dan loop je tegen beperkingen aan, want communiceren via een nieuwsbrief is lastig.”

In de Indische buurt is gebruik gemaakt van conceptuele bouw, wat betekent dat de huizen grotendeels in de fabriek worden gebouwd. De verschillende onderdelen worden op de bouwplaats in elkaar gezet. De bouw was al bijna klaar toen Margot daar als sociaal projectleider aan het werk ging, zij is pas later aangehaakt bij dit project. Wat zij ervaren heeft, is dat de beleving van de bewoners niet altijd goed aansloot op de praktijk. “Bij conceptuele bouw worden alle huizen op dezelfde manier gebouwd en is er weinig tot geen ruimte voor eigen inbreng van de bewoners. Het is natuurlijk jammer als huurders dit wel verwachten”, zegt Margot. “Verhuren vanaf een tekening is erg lastig. Mensen creëren daar zelf een eigen beeld bij. Wat wij ervan geleerd hebben, is dat we al in een vroeg stadium meer informatie over het huis en de indeling aan de bewoners moeten verstrekken.”   

Nu de oplevering achter de rug is, zijn de hobbels gedurende het project naar de achtergrond geschoven. Ook omdat de bewoners heel tevreden zijn over hun nieuwe woning. Ben: “Het zijn groene, duurzame huizen, echt een flinke verbetering voor veel van de oude huurders van de Sumatralaan. In de winter is het warm binnen en in de zomer blijft het koel. Aangezien fase 2 eraan komt in de Indische buurt, is het fijn dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten tijdens bijeenkomsten.”

Op de foto staan Theo Wolters van de CombiRaad en Margot Broekema van Woonkracht10 bij de woningen aan de Sumatralaan in Zwijndrecht.  

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc