CombiRaad Energiecrisis
CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 24 mei 2024
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 14 - mei 2024

Energie-crisis, de stand van zaken

In de vorige uitgave van de CR-Visie hebben wij al stilgestaan bij de energiecrisis. Daarna is er weer veel gebeurd. De regering heeft een uitgebreid steunpakket voor 2023 vastgesteld. Daarnaast ontvangt elk huishouden in 2022 in de maanden november en december een bijdrage van € 190,00. 

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en kleinverbruikers. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief € 0,40 per kWh tot een maximaal verbruik van 2900 kWh. Voor gas is dit € 1,45 per kuub, tot een verbruik van 1200 kuub. Verbruikt u meer? Dan betaalt u het dan geldende tarief, of het tarief van uw eigen lopende contract. Voor het warmtenet van HVC is ook een maximum prijs vastgesteld, namelijk € 47,39 per GJ (gigajoules). Een GJ warmte is te vergelijken met ongeveer 33 kuub gas. Ook hiervoor zal een plafond worden vastgesteld, maar dat is nu nog niet bekend.

Blokverwarming
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de prijs wordt bepaald bij de zogenaamde blokverwarming. Aanvankelijk werd dit gezien als één stookeenheid. Dit zou betekenen dat voor alle huurders van het gehele blok na een totaalverbruik van 1200 kuub het plafond is bereikt, en het dan geldende tarief wordt doorberekend. Dat is natuurlijk onredelijk, daarom hebben de overkoepelende organisatie van de huurders (Woonbond) en die van de verhuurders (Aedes) erop aangedrongen om ook hier een regeling voor vast te stellen. De politiek heeft ook niet stilgezeten en de regering aangespoord om met een plan te komen.

Nationale prestatieafspraken
Met alle betrokkenen zijn nationale prestatieafspraken gemaakt voor de volkshuisvesting. Een ambitieus plan, dat wellicht te ambitieus is. Wat betreft energetische maatregelen wordt

uitgebreid stilgestaan in het hoofdstuk ‘Verduurzaming’. Alle woningen moeten op termijn energielabel B hebben; woningen met energielabel E, F en G moeten versneld worden aangepakt. Het doel is dat er  eind 2028 geen woningen meer zijn met een E, F of G-label.

De CombiRaad is voortdurend in overleg met Woonkracht10 om te kijken hoe de woningen met een laag energielabel versneld aangepakt kunnen worden. Momenteel lopen er al een aantal projecten. Niet alleen door groot onderhoud, maar ook door sloop en nieuwbouw komen er meer duurzame woningen. Voor de overige woningen wordt nog druk gewerkt aan een plan van aanpak. Dat is niet eenvoudig, want niet overal hebben we grip op. Denk hierbij aan de verminderde beschikbaarheid van materialen en het tekort aan arbeidskrachten, inflatie, eventuele verhoging van de rentetarieven en dergelijke. Bij de huidige projecten hebben we nu al te maken met  leveringsproblemen van materialen. Ondertussen moeten ook de andere huurders goed bediend worden en, ook niet onbelangrijk, moeten we denken aan de financiële positie.

Kortom, het is een complex probleem waarbij niet alle woningen tegelijk aangepakt kunnen worden. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. De woningen die later pas aan de beurt komen, mogen echter niet worden vergeten. Er wordt aan een plan gewerkt zodat deze woningen met tijdelijke maatregelen toch energie kunnen besparen. De CombiRaad zal hier nauw bij betrokken worden.

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc