CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 30 november 2022
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 11 - november 2022

Activiteiten van de CombiRaad

Regelmatig krijgen de leden van de CombiRaad de vraag: “Wat doen jullie eigenlijk?” Om hier meer inzicht in te geven, kunt u in deze rubriek lezen welke activiteiten we tussen de twee verschijningsdata van de CR-Visie hebben uitgevoerd. In de periode april 2022 tot oktober 2022 hebben onderstaande activiteiten plaatsgevonden.

Bijeenkomsten
De voltallige CombiRaad heeft in deze periode vier maal vergaderd. Twee vergaderingen waren geheel gewijd aan onderhoudsbeleid en duurzaamheid. Aan deze vergadering hebben ook de bestuurders en leden van het managementteam deelgenomen. Twee leden van de CombiRaad hebben deelgenomen aan het klantenpanel duurzaamheid. Per kwartaal is er overleg met de gebiedsregisseurs over het verloop en de planning van projecten.

Adviesaanvragen
Er is een adviesaanvraag binnengekomen voor de meerjarenbegroting onderhoud. Na toelichting is hier positief advies aan gegeven.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur heeft diverse overleggen gehad.

 • 2 keer bestuurlijk overleg met de bestuurders
 • 2 keer koffiemoment met de bestuurders (informeel overleg)
 • 3 keer overleg over de duurzaamheid en onderhoud. CombiRaad dringt aan op een versnelling van het onderhoudsprogramma om zo de slecht geïsoleerde woningen (met E, F en G energielabels) met voorrang te verbeteren.
 • 2 keer overleg met vastgoedsturing
 • 1 keer overleg met manager verhuur
 • 5 keer overleg met manager wonen
 • 1 keer overleg met de huurderscommissarissen
 • 2 keer overleg over de verkoop in Hendrik-Ido-Ambacht
 • 2 keer overleg met GOHD (gezamenlijk overleg huurdersverenigingen Drechtsteden)
 • 4 keer overleg prestatieafspraken met de 3 gemeenten
 • 1 keer overleg HVC in verband met de aanleg warmtenet
 • deelname seminar Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties

Daarnaast nog diverse informele overleggen. 

Bewonersadviesgroepen
Alle leden van de CombiRaad maken deel uit van een of meerdere adviesgroepen en nemen deel aan de vergaderingen.

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc