CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 20 mei 2022
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 10 - mei 2022

CombiRaad Huurbevriezing 2021 Woonkracht10

Het huurbeleid voor 2022

Door de lange kabinetsformatie is er lange tijd onzekerheid geweest over het landelijk akkoord en de daarmee gepaard gaande toegestane percentages voor huurverhoging. Uiteindelijk is dat voor de sociale huur de inflatiegerichte 2,3% geworden.

Dit jaar kwam er echter nog een onverwacht extra aspect bij: de sterk oplopende verhogingen van de energielasten. Reden genoeg om ons af te vragen of het nog reëel is de volledige huurver-hoging door te berekenen, zeker voor de woningen die nu nog het lage energielabel E, F, of G hebben. De CombiRaad maakt zich al geruime tijd zorgen over de woningen met een laag energielabel. Ondanks dat er een grote inhaalslag bezig is, zal het nog enige jaren duren voordat het volledige woningbezit op minimaal energielabel B is gebracht. Huurders van woningen die nog niet aangepast zijn, worden nu extra getroffen door de stijgende energieprijzen. Een korting op de huurverhoging levert maar een betrekkelijk klein voordeel op en geeft geen voordeel op het energieverbruik. Met dit gegeven zijn de CombiRaad en het bestuur van Woonkracht10 met elkaar in gesprek gegaan. En dat waren zeker geen gemakkelijke gesprekken.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot het volgende:

  • Het vervangen van enkel glas door dubbelglas in de woongedeeltes moet worden versneld.
  •  Het geven van energieadvies en hulp bij kleine aanpassingen (bijvoorbeeld tochtstrip, radiatorfolie e.d.).
  •  Mogelijkheden onderzoeken om E, F en G-woningen versneld naar energielabel B te brengen.
  •  Maatwerk leveren bij huurders die door de energiearmoede in financiële problemen zijn gekomen.

In de organisatie moeten hiervoor natuurlijk aanpassingen worden gedaan. Ook is de uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk van een aantal factoren, zoals de beschikbaarheid van materialen en de beschikbaarheid van personeel bij de diverse aannemers. Desondanks heeft Woonkracht10 toegezegd om hier uiterlijk begin mei op terug te komen bij de CombiRaad met een plan van aanpak. Wij zullen dit proces nauwlettend blijven volgen. Verder kan het zo zijn dat er vanuit de regering nog andere maatregelen worden opgelegd, hierover is op dit moment nog niets bekend.

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc