CombiRaad CRVisie nieuwsbrief-artikel online

Publicatiedatum 20 mei 2022
Auteur redactie CombiRaad • Bron CR-Visie editie 10 - mei 2022

Activiteiten van de CombiRaad

Regelmatig krijgen de leden van de CombiRaad de vraag: “Wat doen jullie eigenlijk?” Om hier meer inzicht in te geven, starten we met een vaste rubriek waarin we de activiteiten weergeven die we tussen de twee verschijningsdata van de CRVisie hebben uitgevoerd. In dit overzicht leest u over de activiteiten van oktober 2021 tot april 2022.

Bijeenkomsten
De voltallige CombiRaad heeft vijf keer vergaderd volgens het gebruikelijke schema. Daarnaast is er een buitengewone vergadering geweest waar ook de Raad van Commissarissen en de bestuurders van Woonkracht10 aan deelgenomen hebben. Ook zijn er drie zogenaamde themabijeenkomsten geweest waarin is behandeld:

 • klantvriendelijkheid – senior+ wonen verbindt;
 • onderhoudsbeleid en duurzaamheid;
 • huurbeleid tijdelijke verhuur.

Adviesaanvragen
De volgende adviesaanvragen zijn afgewerkt:

 • aankoop Mooiland;
 • huurbeleid bij ingrepen;
 • onderhoudsbegroting;
 • senior+ beleid;
 • elektrisch koken SAH-complexen;
 • woonlasten bij SAH-complexen;
 • huurbeleid bij energetische maatregelen;
 • tijdelijke verhuur en huurbeleid 2022.

Voor het instemmingsrecht is het ondernemingsplan behandeld. Verder hebben twee leden van de CombiRaad deelgenomen aan het klantenpanel Jongerenhuisvesting.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur heeft het wat drukker. Naast de vergaderingen van de CombiRaad vindt er elke veertien dagen een korte dagelijks bestuur-vergadering plaats.

Daarnaast zijn er regelmatige overleggen met de diverse afdelingen van Woonkracht10 zoals:

 • Drie keer een bestuurlijk overleg, samen met de bestuurders;
 • Drie keer een periodiek overleg met de managers wonen en vastgoed;
 • Twee keer een zogenoemd koffiemomentje met de bestuurder (informeel overleg);
 • Drie keer overleg over het huurbeleid;
 • Zeven keer overleg over het aanpassen van de participatiemap;
 • Drie keer overleg over vastgoedsturing;
 • Vijf keer kwartaaloverleg met de
  diverse projectmanagers;
 • Twee keer kennismakingsbijeenkomst bewoners Mooiland;
 • Twee keer bijeenkomst Gezamenlijk Overleg Huurdersvereniging Drechtsteden;
 • Zestien bijeenkomsten prestatieafspraken bij de vier gemeenten;
 • Twee bijeenkomsten klankbordgroep HVC voor de aanleg van het warmtenet;
 • Overleg onderhoud;
 • Overleg servicekosten;
 • Overleg manager verhuur;
 • Overleg procesgericht denken;
 • Overleg voorzitter Raad van Commissarissen.

Bewonersadviesgroepen
Alle leden van de CombiRaad maken deel uit van een of meerdere bewonersadviesgroepen die actief zijn in de complexen waar groot onderhoud, renovatie of sloop/nieuwbouw plaatsvindt.

Delen

© CombiRaad 2024 - Design & realisatie: USEcc